เปิดรับสมัครครูสอนภาษาญี่ปุ่นชาวไทยในระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษาเข้าร่วม “การอบรมเพื่อพัฒนาความสามารถภาษาญี่ปุ่น 4 ทักษะในระดับ A2 และ B1 เทอมปลาย ประจำปีการศึกษา 2566”


ลิงก์แบบฟอร์มใบสมัคร : https://forms.gle/2nAnY1SiYnzVfp2HA

โปรดศึกษารายละเอียดการสมัครเพิ่มเติมได้ที่ : https://shorturl.at/apzTW (ดาวน์โหลด Application Guideline และ Approval Letter)