วารสารมูลนิธิญี่ปุ่นกรุงเทพฯ

ฉบับที่ 2 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2542

สารบัญ

สรุปรายงาน (บันทึกเกี่ยวกับงานวิจัย)

รายงานการจัดทำตำราสำหรับวิชาเลือกภาษาญี่ปุ่นใน สถาบันราชภัฏ “NIHONGO SUKISUKI” MIKAMI Naoko

TABATA Mieko

1
การพัฒนาศูนย์การเรียนภาษาด้วยตัวเอง

WAKAMATSU Kenji

9

รายงานผลการปฏิบัติ
การพัฒนาหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นในสถาบันราชภัฎ HOSHII Naoko ISHIKAWA Kaoru 15
เผชิญของจริง ! นำเที่ยวภาษาญี่ปุ่นใน 1 วัน ! รายงานผลปฏิบัติการสอนวิชาสนทนาในสถาบันราชภัฏ พระนครศรีอยุธยาISHIKAWA Kaoru25
การเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นในมหาวิทยาลัยนเรศวร  MIURA Takashi37
โครงการกลุ่มการศึกษาภาษาญี่ปุ่นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือSHIRATORI Fumiko47
การสอนโดยใช้หุ่นกระดาษติดแม่เหล็กYAMAGUCHI Masaki55

ผลการสำรวจ
ภาษาญี่ปุ่นที่แนะนำในหนังสือพิมพ์ไทยช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2KITAMURA Takeshi63
ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นจากการศึกษา กับการเลือกวิชาเอกภาษาญี่ปุ่นKUSHIDA Keiko69

วิทยานิพนธ์
การเปรียบเทียบสรรพนามสะท้อนกลับระหว่างภาษาญี่ปุ่นกับภาษาไทย (Zibun). (ตัวเอง)ปานเสก อาทรธุระสุข75
การศึกษาพฤติกรรมการเรียนของผู้เรียนชาวไทยเพื่อเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้นFUJITA Yuko81
แนวทางในการใช้สื่อการสอนวิชาการอ่านสำหรับผู้เรียนชั้นสูงKOMATSU Tomoko95
การนำเสนอและการทำตารางอักษรคาตาคานะและอักษรโรมันแบบใหม่KUNII Seiji109
การศึกษาเปรียบเทียบการสักของไทยและของญี่ปุ่นนันท์ชญา มหาขันธ์123
การศึกษาคำลงท้าย yo, ne ในภาษาญี่ปุ่นกับคำลงท้าย “ นะ ” ในภาษาไทยสร้อยสุดา ณ ระนอง135
บทคัดย่อ143