RUN & LEARN: New Curatorial Constellations -งานนิทรรศการโดยสามภัณฑารักษ์รุ่นใหม่ไฟแรง-

RUN & LEARN: New Curatorial Constellations
-งานนิทรรศการโดยสามภัณฑารักษ์รุ่นใหม่ไฟแรง-

“RUN & LEARN: New Curatorial Constellations” in Thailand

กรุงเทพฯ
@Turning Tweets Pulse
[สถานที่]ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
[วันที่]วันพุธที่ 4 กุมภาพันธ์ – วันอังคารที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558
@the air of familiarity
[สถานที่]cloud
[วันที่]วันศุกร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ – วันเสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558
เชียงใหม่
@Shuffling Spaces
[สถานที่]Gallery Seescape
[วันที่]วันอาทิคย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ – วันอาทิตย์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2558

 

เจแปนฟาวน์เดชั่นร่วมกับหอศิลปวัฒนธรรมเจแปนฟาวน์เดชั่นร่วมกับหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครภูมิใจเสนองานนิทรรศการสามแห่ง จัดโดยภัณฑารักษ์เลือดใหม่ไฟแรงที่ได้รับทุนจัดงานนิทรรศการจากโครงการ “RUN & LEARN: New Curatorial Constellations” โครงการสนับสนุนภัณฑารักษ์รุ่นเยาว์ ซึ่งจัดขึ้นโดยเจแปนฟาวน์เดชั่น (Japan Foundation) เพื่อสร้างภัณฑารักษ์รุ่นใหม่ผู้เชี่ยวชาญในการติดตั้ง คัดสรรและนำเสนอชิ้นงานในรูปแบบของนิทรรศการศิลปะและรูปแบบอื่นๆ ที่น่าสนใจ

 

ภัณฑารักษ์ 14 คนจากประเทศไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และญี่ปุ่นได้รับทุนศึกษาดูงานที่ประเทศญี่ปุ่นจากการเข้าร่วมโครงการ “Young Curatorial Workshop” ที่จัดขึ้นโดยเจแปนฟาวน์เดชั่น ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ถึง มิถุนายน 2557 หลังดูงานพวกเขาได้แยกย้ายกลับประเทศเพื่อจัดนิทรรศการของแต่ละคนในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น สื่อผสม นิทรรศการศิลปะและการแสดง โดยผลงานเหล่านี้เกิดจากประสบการณ์ที่ได้รับระหว่างการเข้าร่วมเวิร์คช็อปนั่นเอง สำหรับในประเทศไทย ผู้เข้าร่วมเวิร์คช๊อปได้นำเสนอโครงการภายใต้แนวคิด “คิดใหม่ (…….)”

 

สำหรับโครงการ “RUN & LEARN: New Curatorial Constellations” ในแต่ละประเทศเริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม 2557 ไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2558 และในประเทศไทย ภัณฑารักษ์ทั้งสามได้จัดแสดงนิทรรศการโดยอาศัยการพัฒนาโครงการที่ได้นำเสนอก่อนหน้า โดยจัดขึ้นทั้งสิ้นสามแห่ง คือสองงานที่กรุงเทพฯ และหนึ่งงานที่เชียงใหม่ เปิดโอกาสให้ผู้ชมได้ชมงานนิทรรศการพร้อมเปิดหูเปิดตาในเมืองที่นิทรรศการเหล่านี้ตั้งอยู่

 

งานนิทรรศการแรกจัดโดย กมลพร วงศ์เจริญชัย ภายใต้ชื่องาน “Turning Tweets Pulse” แสดงถึงจุดเปลี่ยนระหว่างอดีตและปัจจุบัน ไปจนถึงอนาคต เพื่อดูว่าเราตอบสนองต่อชีวิตปัจจุบันและอนาคตอย่างไร ในขณะที่ชีพจรแสดงถึงแรงสั่นสะเทือนผ่านการออกแบบทัศนศิลป์และโสตศิลป์ ภาพยนตร์ และศิลปะการจัดวางตัวอักษร ให้ผู้ชมสามารถมีปฎิสัมพันธ์กับงานได้

 

งานถัดไป พาผู้ชมไปยัง cloud พื้นที่ของโครงการศิลปะร่วมสมัยย่านเยาวราช ภายใต้ชื่อนิทรรศการว่า “the air of familiarity” โดย ภัณฑารักษ์ สร้อยฟ้า แสนคำก้อน จากแนวคิดเรื่องความหลากหลายทางความเชื่อ ที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตและขยายไปถึงความเป็นไปในสังคม จากการสังเกตเรื่องราวทั่วไปในชีวิตประจำวัน ที่เรามักเห็นหรือคุ้นเคย ผ่านแนวทางการบันทึกและเล่าเรื่อง

 

งานสุดท้ายได้จัดขึ้นที่เชียงใหม่ มีชื่อว่า “Shuffling Spaces” โดยภัณฑารักษ์ชาวญี่ปุ่น นาโอโกะ โฮริอุจิ บนพื้นที่สุดชิคบนถนนนิมมานเหมินทร์ จัดแสดงผลงานของศิลปินไทยและญี่ปุ่น รวมสี่คน นำเสนอผลงานหลากหลายไม่ว่าจะเป็น วีดีโอ ศิลปะการจัดวาง การแสดง และงานสร้างสรรค์ร่วม งานของศิลปินจะสะท้อนการตีความที่แตกต่างในด้านพื้นที่ที่มีตัวตนและในจินตนาการ

 

จัดโดยร่วมจัดโดย