การสมัครสมาชิกฝ่ายภาษาญี่ปุ่น เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ

เรียน อาจารย์ผู้สอนภาษาญี่ปุ่นทุกท่าน

เนื่องด้วยฝ่ายภาษาญี่ปุ่น เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ได้จัดทำระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นขึ้นในรูปแบบการเป็นสมาชิกของฝ่ายภาษาญี่ปุ่น ซึ่งผู้ที่เป็นสมาชิกจะได้รับข่าวสารการอบรม การสัมมนาต่างๆ ที่ทางฝ่ายภาษาญี่ปุ่นจัดขึ้น และสามารถสมัครเข้ารับการอบรมหรือการสัมมนาได้ โดยระบุเพียงหมายเลขสมาชิกเท่านั้น

การสมัครสมาชิกนั้นไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น อาจารย์ท่านใดที่ยังมิได้สมัครเป็นสมาชิก

กรุณากรอกข้อมูลเกี่ยวกับตัวท่านในแบบฟอร์ม (←คลิกที่นี่) และส่งทางไปรษณีย์หรืออีเมลมายังที่อยู่ด้านล่าง หรือกรอกข้อมูลผ่าน Google Form

  • ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
   ชั้น 10 อาคารเสริมมิตร ทาวเวอร์
   159 ถ.สุขุมวิท 21 (อโศกมนตรี)
   กรุงเทพฯ 10110
   โทร: 02 261-7500-4
   อีเมล: jldseminar_JFBKK@jpf.go.jp
  • Google Form: https://forms.gle/Dm68oXzS49d1YTYp9

อนึ่ง ข้อมูลของท่านนั้น ทางฝ่ายภาษาญี่ปุ่นจะเก็บเป็นความลับและใช้ในกิจกรรมของฝ่ายภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น จะไม่นำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดหรือเผยแพร่แก่สาธารณะ