วัยเก๋าแอคทีฟ ญี่ปุ่น – ไทย ณ เชียงใหม่เจ้า

 

เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ  ร่วมกับ Young Happy (ยังแฮปปี้ – ธุรกิจเพื่อสังคมในการสร้างเครือข่ายชุมชนออนไลน์สำหรับผู้สูงอายุ) ได้จัดกิจกรรมสาธารณะ ในหัวข้อ “วัยเก๋าแอคทีฟ ญี่ปุ่น – ไทย ณ เชียงใหม่เจ้า”  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2563 ณ ศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ถ.เชียงใหม่ – หางดง)

 

 

กิจกรรมในครั้งนี้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกสำหรับการเชื่อมร้อยความสัมพันธ์ของชาวญี่ปุ่นผู้สูงอายุในจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีโอกาสพบปะ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีร่วมกับ ผู้สูงอายุชาวไทยในจังหวัดเชียงใหม่  เพื่อส่งเสริมการเตรียมพร้อมดูแลสุขภาพในเบื้องต้น และได้เรียนรู้ประสบการณ์ในการใช้ชีวิตหลังวัยเกษียณของผู้สูงอายุของทั้ง 2 ประเทศ  อีกทั้ง ยังได้มีการฝึกออกกำลังกายเบื้องต้นให้กับผู้สูงวัยทั้งไทย – ญี่ปุ่น ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน

 

รอยยิ้ม และมิตรภาพเกิดขี้นมากมายจากการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ทางหน่วยงาน ได้มีโอกาสส่งเสริมบทบาทของผู้สูงวัยให้มีพลัง ให้กับผู้เข้าร่วมกว่า 50 ท่านจากไทยและญี่ปุ่น  ซึ่งทางหน่วยงานร่วมจัด หวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้มีโอกาสจัดกิจกรรมแบบนี้อีกครั้งอย่างต่อเนื่องในอนาคต

 

ท่านสามารถเข้าชมวีดีโอภาพกิจกรรมที่ผ่านมาได้จากลิ้งค์ยูทูปข้างล่างนี้