โครงการญี่ปุ่นศึกษาสัญจร ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

โครงการญี่ปุ่นศึกษาสัญจร

ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

 

เมื่อวันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ  โดยผู้อำนวยการฝ่ายญี่ปุ่นศึกษา และการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ  คุณยูอิจิ มัทซึโอะ  ได้นำคณะอาจารย์ด้านญี่ปุ่นศึกษา  คือ  ศ. ดร.สุนันทา เสียงไทย จากคณะการจัดการ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย  และ รศ. ดร. กิตติ ประเสริฐสุข  รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เดินทางไปบรรยายพิเศษ  เรื่อง “สถานการณ์ญี่ปุ่นศึกษาในเมืองไทย และภูมิภาคอาเซียน” และ “การบริหารและการจัดการของบริษัทญี่ปุ่นในเมืองไทย”  เพื่อถ่ายทอดมุมมองและแนวทางการส่งเสริมการเรียนรู้ และงานวิจัยด้านญี่ปุ่นศึกษา ให้กับคณะอาจารย์ นักวิชาการ และนักวิจัย ของมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว  ณ สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ลาว – ญี่ปุ่น  นครเวียงจันทร์  สปป. ลาว

 

การจัดสัมมนาพิเศษในครั้งนี้  มีนักวิชาการ และนักวิจัยจากคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวเข้าร่วมกว่า 50 คน ซึ่งถือเป็นก้าวแรกของการจัด “โครงการญี่ปุ่นศึกษาสัญจร ในประเทศลุ่มแม่น้ำโขง” เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลอง ปีแห่งการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศญี่ปุ่น และประเทศลุ่มแม่น้ำโขง อีกทั้ง ทางคณะผู้จัดงานยังได้มีโอกาสหารือเกี่ยวกับความร่วมมือในการจัดประชุมญี่ปุ่นศึกษาระหว่างประเทศ ในปีนี้ด้วย

 

กำหนดการ

วันศุกร์ที่ 5 กรกฎคม พ.ศ. 2563

ณ สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ลาว – ญี่ปุ่น

นครเวียงจันทร์  สปป. ลาว

15:30 น.ลงทะเบียน
16:00 น.พิธีเปิด
16:15 – 16:45 น.บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ
“สถานการณ์ญี่ปุ่นศึกษาในเมืองไทย และภูมิภาคอาเซียน”
โดย รศ. ดร. กิตติ ประเสริฐสุข
รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
16:45 – 17:30 น.บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ
“การบริหารและการจัดการของบริษัทญี่ปุ่นในเมืองไทย”
โดย ศ.ดร.สุนันทา เสียงไทย
จากคณะการจัดการ
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
17:30 – 18:00 น.ถาม-ตอบ

 

ประวัติวิทยากร

 

 

รศ.ดร.กิตติ ประเสริฐสุข

 

ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเป็นอาจารย์ทางด้านรัฐศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สำเร็จการศึกษาปริญญาเอกจาก มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เบิร์คเลย์ สหรัฐอเมริกา ทางด้านเอเชียศึกษา  และมีความเชี่ยวชาญทางด้านการเมืองและนโยบายต่างประเทศญี่ปุ่น ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศญี่ปุ่นและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมทั้งอาเซียน  นอกจากนี้ อาจารย์กิตติ ยังตำแหน่งที่ปรึกษาในหลายหน่วยงาน เช่น คณะกรรมการที่ปรึกษาของ เจแปนฟาวน์เดชั่น เอเชียเซ็นเตอร์  คณะกรรมการยุทธศาสตร์ กระทรวงกลาโหม และอดีตผู้อำนวยการ สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

 

 

ศ.ดร.สุนันทา เสียงไทย

 

สำเร็จการศึกษาปริญญาโท และปริญญาเอก ทางด้านแรงงานและอุตสาหกรรมสัมพันธ์ จากมหาวิทยาลัยอิลลินอย เออร์บานา-แคมเปญ สหรัฐอเมริกา  และเข้ารับตำแหน่งศาสตราจารย์ที่คณะการจัดการ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย  อาจารย์สุนันทา เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญด้านแรงงานและการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ตลอดจนเป็นที่ปรึกษาในด้านการพัฒนาปรับปรุงศักยภาพของการแข่งขันให้กับองค์กรต่างๆ มาแล้วมากมาย