โอบกอดความต่างอย่างเข้าใจ ค้นหาด้านใหม่ของมุสลิม

จัดโดย เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ สนับสนุนโดย สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย
 นิทรรศการภาพถ่ายวันเวลา 15-20 ก.ย. 2563 (10:00 – 19:00)สถานที่ ผนังโค้งชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครภาษา   ไทยและอังกฤษเข้าชมได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย กิจกรรมเสวนาออนไลน์วันเวลา  วันเสาร์ที่ 19 ก.ย. 2563 (13:00 – 15:00)ช่องทางเผยแพร่  Youtubeภาษา  ไทยและอังกฤษเข้าร่วมได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายลงทะเบียนเพื่อรับลิงก์เข้าร่วมฟังเสวนาได้ที่https://cutt.ly/Efa3kNK โอบกอดความต่างอย่างเข้าใจ  ค้นหาด้านใหม่ของมุสลิม คือหนึ่งในกิจกรรมติดตามผลโครงการของเจแปนฟาวน์เดชั่น เอเชีย เซ็นเตอร์ ในชื่อ Talk with Muslims series (TAMU) ที่เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่จากประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และญี่ปุ่นในสาขาที่เกี่ยวข้องกับสังคมสงเคราะห์ การสร้างพลังในชุมชน ตลอดจนศาสนาและสังคมได้ร่วมพูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดและวัฒนธรรม กิจกรรมติดตามผลในครั้งนี้มุ่งหวังที่จะนำเสนอแง่มุมต่าง ๆ ที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องราวชีวิตความเป็นอยู่ และความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชาวมุสลิมทั้งในประเทศไทยและญี่ปุ่นผ่านนิทรรศการภาพถ่ายและกิจกรรมเสวนาออนไลน์ เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีต่อชาวมุสลิมและเป็นเวทีให้เกิดการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างกัน เพื่อที่ว่าความเป็นอื่นจะสามารถเป็นที่ยอมรับและเข้าใจมากขึ้นในสังคมหลากวัฒนธรรมนี้ นิทรรศการภาพถ่าย 15-20.09.2563 (10:00 – 19:00)ผนังโค้งชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร นิทรรศการภาพถ่ายประกอบไปด้วย 65 รูปภาพที่บอกเล่าเรื่องราวของมุสลิมทั้งในไทยและญี่ปุ่น รูปภาพจากฝั่งไทยได้ สมัคร์ กอเซ็มและคาลิล พิศสุวรรณมาเป็นผู้บอกเล่าเรื่องราว โดยทั้งคู่เลือกเชียงใหม่เป็นสถานที่เล่าเรื่องราวความหลากหลายและการเคลื่อนย้ายของมุสลิมจากถิ่นต่าง ๆ ในชุดภาพถ่ายชื่อ บันทึกสนาม – ชาติพันธุ์นิพนธ์เชิงทัศนาของมุสลิมในเชียงใหม่ สำหรับเรื่องราวของมุสลิมในญี่ปุ่นนั้นเป็นผลงานของซาโต้ เคนเอ นักข่าวและช่างภาพชาวญี่ปุ่นที่ตระหนักว่าการบอกเล่าเรื่องราวมุสลิมผ่านสื่อในญี่ปุ่นเน้นไปที่ประเด็นของศาสนา แต่ซาโต้กลับคิดว่าแทนที่จะมองชาวมุสลิมว่าเป็นชาวต่างชาติในญี่ปุ่น ให้มองว่าเราทุกคนล้วนเป็นสมาชิกคนหนึ่งในสังคม สิ่งนั้นน่าจะทำให้เราค้นพบด้านอื่น ๆ ของมุสลิม จึงทำให้เกิดเป็นชุดภาพถ่ายในชื่อ แต่ละวันของชาวมุสลิมในญี่ปุ่น 
บันทึกสนาม – ชาติพันธุ์นิพนธ์เชิงทัศนาของมุสลิมในเชียงใหม่

    แต่ละวันของชาวมุสลิมในญี่ปุ่น

ภาพและเรื่องโดย

 ซาโต้ เคนเอ เป็นช่างภาพอิสระในโตเกียวที่สนใจเรื่องราวของชนกลุ่มน้อย เพราะได้สัมผัสการเป็นชนกลุ่มน้อยชาวญี่ปุ่นผู้มึนงงสับสนเมื่อครั้งกำลังศึกษาด้านการถ่ายภาพเชิงวารสารศาสตร์ที่ม.มินนิโซตา สหรัฐอเมริกา ซาโต้สัมภาษณ์และเก็บข้อมูลเพื่อศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างละเอียด จนนำไปสู่การตีพิมพ์หนังสือสารคดีชื่อ Believing in Islam in Japan โดยสำนักพิมพ์บุงเกอิชุนจู (Bungeishunju) ในปี 2558 
 

บันทึกสนาม – ชาติพันธุ์นิพนธ์เชิงทัศนาของมุสลิมในเชียงใหม่

ภาพและเรื่องโดย

 สมัคร์ กอเซ็ม (TAMU fellow – 2017) ทำงานในด้านมานุษยวิทยาและกำลังศึกษาวิจัยในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยผลงานอธิบายเรื่องราวผ่านภาพถ่ายและชาติพันธุ์นิพนธ์เชิงทัศนา ผลงานนิทรรศการที่ผ่านมาได้แก่ เป็นเช่นอื่นอยู่ภายใน (2561) และชาติพันธุ์วรรณาอมนุษย์ (2561) ในงานเทศกาลศิลปะบางกอกอาร์ตเบียนนาเล่ ขณะนี้ศึกษาระดับป.เอกเพื่อเชื่อมกระบวนการของศิลปะและมานุษยวิทยาทัศนาในงาน Borders re/make Bodies จัดแสดงอยู่ที่แกลเลอรี่ Osage ฮ่องกง
 คาลิล พิศสุวรรณ จบป.ตรีสาขาวิชาประวัติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์และกำลังศึกษาต่อระดับป.โทในสาขาสังคมวิทยา มานุษยวิทยา ม.เชียงใหม่ เขาสนใจประเด็นวัฒนธรรมกลุ่มย่อยในพื้นที่เมือง นอกจากนี้ยังเขียนบทความเกี่ยวกับภาพยนตร์และวรรณกรรมให้กับนิตยสารและเว็บไซต์ เช่น a day magazine, The Momentum และ GM Live รวมถึงเป็นผู้ช่วยเขียนบทภาพยนตร์เรื่องหนึ่งว่าด้วยชีวิตของสตรีมุสลิมในภาคใต้
 กิจกรรมเสวนาออนไลน์19.09.2563 (13:00-15:00) Youtube Live กิจกรรมเสวนาในช่วงแรกพบกับอัสซาดี มิวะ เลขาธิการสมาคมมุสลิมจังหวัดชิสุโอกะ ที่จะมาพูดคุยเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ของมุสลิมในญี่ปุ่นและความเปลี่ยนแปลงจาก New Normal เพื่อรับมือกับสถานการณ์โรคระบาดในปัจจุบัน จากนั้น ซาโต้ เคนเอ จะมาพูดคุยเรื่องราวจากภาพถ่ายในนิทรรศการครั้งนี้ นอกจากนี้ อลิสา หะสาเมาะ จะมาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับสถานการณ์โรคระบาดและการปรับตัวของมุสลิมในภาคใต้และมาเลเซีย จากนั้นในช่วงสุดท้ายของรายการจะเป็นการเชิญอดีตผู้เข้าร่วมกิจกรรม Talk with Muslims series (TAMU) มาแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับสังคมของมุสลิมในพื้นที่ต่างๆ การจัดการของชุมชนกับประเด็นความขัดแย้ง รวมไปถึงความแตกต่างของมุสลิมในแต่ละภูมิภาค โปรดติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ba.jpf.go.jp  และ www.facebook.com/jfbangkok 

ลงทะเบียนเพื่อรับลิงก์เข้าร่วมฟังเสวนาได้ที่  https://cutt.ly/Efa3kNK

 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม วัฒนา อ่อนพานิช wathana@ba.jpf.go.jp  (ภาษาไทยและอังกฤษ) ทมวรรณ เพ็งสถิตย์ tamawan@ba.jpf.go.jp   (ภาษาไทยและอังกฤษ)จัดโดย เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ สนับสนุนโดย สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยThe Japan Foundation, Bangkok 10th Fl. Serm-Mit Tower, Sukhumvit 21, Bangkok  (Tel: 02-260-8560~3) Facebook: https://www.facebook.com/jfbangkok/ Website: https://ba.jpf.go.jp/