เซรามิกแห่งแหลมทองและแดนอาทิตย์อุทัย: สานตำนานสายใยไม่เสื่อมคลายในพาณิชยวัฒนธรรมโลก

 
วัน – เวลา:วันที่ 14 กันยายน – 14 ธันวาคม 2565
เวลาทำการ 9.00 – 16.00 น.
เปิดวันพุธ – อาทิตย์ (ปิดวันจันทร์ – อังคาร)
สถานที่:พระที่นั่งศิวโมกขพิมาน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
ค่าเข้างาน:30 บาท (ชาวไทย)
200 บาท (ชาวต่างชาติ)

กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ประเทศไทย และจังหวัดซากะประเทศญี่ปุ่น ด้วยการสนับสนุนจากเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ เตรียมจัดนิทรรศการพิเศษชุดใหญ่ส่งท้ายปีของกรมศิลปากร “เซรามิกแห่งแหลมทองและแดนอาทิตย์อุทัย: สานตำนานสายใยไม่เสื่อมคลายในพาณิชยวัฒนธรรมโลก” (The Endless Epic of Japanese-Thai Ceramic Relationship in the World’s Trade and Culture)” ในโอกาสเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และฉลองวาระครบรอบ 135 ปี แห่งความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่น โดยนำโบราณวัตถุ จากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเซรามิกคิวชู ประเทศญี่ปุ่น และเครื่องปั้นดินเผาของไทยจากหลากหลายแหล่ง มาจัดแสดงร่วมกัน ณ พระที่นั่งศิวโมกขพิมาน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ระหว่างวันที่ 14 กันยายน ถึงวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เพื่อให้ชาวไทยได้รับความรู้ ความเข้าใจด้านโบราณคดี ประวัติศาสตร์ และศิลปะของญี่ปุ่นโดยเฉพาะช่วงสมัยเอโดะ และสมัยอยุธยาถึงรัตนโกสินทร์ รวมทั้งเพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างญี่ปุ่นและไทยให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

โบราณวัตถุเครื่องปั้นดินเผาอาริตะชิ้นสำคัญจากประเทศญี่ปุ่น ที่นำมาจัดแสดง อาทิ เด็กชายจับปลาดุกด้วยน้ำเต้า ตกแต่งด้วยการเขียนสีบนเคลือบ(พ.ศ. 2213 – 2252), ขวดทรงแปรงตีชาเขียนลายบนเคลือบ เป็นลายดอกโบตั๋น (พ.ศ. 2193 – 2203)  สำหรับโบราณวัตถุของไทยที่นำมาจัดแสดง อาทิ ชุดชามเบญจรงค์(พุทธศตวรรษที่ 24), กระปุกสังคโลกสองหู (พุทธศตวรรษที่ 19 – 21) จากแหล่งเตาศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย เป็นต้น

นอกจากนี้ ในช่วงสัปดาห์แรกของการจัดนิทรรศการ ยังมีกิจกรรมอื่น ๆ เพื่อโปรโมทการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมซากะที่เรียกว่า “Trip to Saga” อีกด้วย ในวันที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 14.00 ร่วมฟังบรรยายทางวิชาการ ณ โรงละครแห่งชาติ (โรงเล็ก) และในระหว่างวันที่ 14 -16 กันยายน 2565 จะมีกิจกรรมเวิร์คช็อปลงสีเครื่องปั้นดินเผาอาริตะยากิ, เวิร์คช็อปทำเครื่องประดับจากเศษกระเบื้องที่เกิดจากกระบวนการเผาเครื่องปั้นดินเผาอาริตะยากิ, การแสดงศิลปวัฒนธรรมโบราณที่สืบทอดกันมาของญี่ปุ่น รวมถึงการแสดงและจัดจำหน่ายของดีจังหวัดซากะ

ตลอดเดือนกันยายน – เดือนธันวาคม อย่าพลาดกิจกรรมเวิร์คช็อปจากสำนักช่างสิบหมู่กรมศิลปากร ได้แก่
กิจกรรมขึ้นรูปชิ้นงานจาน จะเป็นการขึ้นรูปจานใบเล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 12 ซม. ใช้ดินสโตนแวร์ขึ้นรูปด้วยพิมพ์กด ตกแต่งลวดลายด้วยการปั้นตกแต่งเพิ่มเติมหรือการขูดลาย

กิจกรรมการเขียนสีใต้เคลือบ ผู้ร่วมกิจกรรมจะได้รับจานใบเล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 12 ซม. คนละ 2 ใบ และที่วางตะเกียบปลาคู่ 2 ชิ้น สำหรับเขียนตกแต่งด้วยสีใต้เคลือบ

  • วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2565        การขึ้นรูปชิ้นงานจาน
  • วันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม 2565            การขึ้นรูปชิ้นงานจาน
  • วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2565          การขึ้นรูปชิ้นงานจาน
  • วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2565     การเขียนสีใต้เคลือบ
  • วันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2565    การเขียนสีใต้เคลือบ
  • วันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2565          การเขียนสีใต้เคลือบ

ระยะเวลาการจัดกิจกรรมเวิร์คช็อปจากช่างสิบหมู่
วันละ 4 รอบ ผู้ร่วมกิจกรรมรอบละ 30 คน
ช่วงเช้า
รอบที่ 1 เวลา 9.30 – 10.30
รอบที่ 2 เวลา 11.00 – 12.00
ช่วงบ่าย
รอบที่ 3 เวลา  13.30 – 14.00
รอบที่ 4 เวลา  15.00 – 16.00
*หมายเหตุ ผลงานที่จะนำมาเผาให้แล้วเสร็จ รับผลงานที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ระหว่างวันที่ 10 – 14 ธันวาคม 2565 หากต้องการให้จัดส่งไปรษณีย์ มีค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเพิ่ม

ลงทะเบียนกิจกรรมเวิร์คช็อปจากช่างสิบหมู่ได้ที่

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เวปไซต์กรมศิลปากร>  finearts.go.th

ช่องทางติดต่อเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
ชั้น 10 อาคารเสริมมิตร ทาวเวอร์ 159  ถ.สุขุมวิท  21 กรุงเทพฯ 10110
โทร :  +66-2-260-8560~3
อีเมล : acdept@ba.jpf.go.jp