โครงการประกวดบทกวีไฮกุ 2023-2024 ในหัวข้อ “ครอบครัว”

โครงการประกวดบทกวีไฮกุ 2023-2024 ในหัวข้อ “ครอบครัว”


ขอเชิญนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นที่มีอายุไม่เกิน 15 ปี แต่งบทกวีไฮกุพร้อมวาดภาพประกอบหรือประดิษฐ์งานศิลปะด้วยตนเอง

ปิดรับสมัครผลงานในวันที่ 15 มกราคม 2567 (โดยถือตราไปรษณีย์ที่ประทับบนซอง)

ดาวน์โหลด