โครงการทุนอบรมครู ณ ประเทศญี่ปุ่น ครั้งที่ 4 ของมูลนิธิฮาคูโฮโดเปิดรับสมัครแล้ว

มูลนิธิฮาคูโฮโด ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (สพฐ.) สถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ และความร่วมมือจาก JTAT ขอเชิญชวนคุณครูประจำวิชาภาษาญี่ปุ่นระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาชาวไทยร่วมส่งประวัติและผลงานเข้าประกวดคัดเลือก เพื่อเข้าร่วมการฝึกอบรม ณ ประเทศญี่ปุ่น เป็นระยะเวลา 3 สัปดาห์

● รับจำนวนทุนไม่เกิน 30 ทุน

● กำหนดการเดินทางไปอบรม ณ ประเทศญี่ปุ่น ในเดือนเมษายน ปี 2568

※โดยมูลนิธิฮาคูโฮโดสนับสนุนค่าใช้จ่ายทุกรายการ※

● เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้- ถึงวันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2567

▼ รายละเอียดเพิ่มเติมทางเว็บไซต์: https://hakuhodo-jplang.org/th/programs/1

ระเบียบการรับสมัคร: https://hakuhodo-jplang.org/download/Application_Summary_(Thai)_2024.pdf