เปิดรับสมัครทุนทำวิจัย ณ ประเทศญี่ปุ่น จากมหาวิทยาลัยโฮเซ

มหาวิทยาลัยโฮเซกำลังเปิดรับใบสมัครจากนักวิชาการและนักศึกษาป.เอก ที่สนใจไปทำวิจัยที่ประเทศญี่ปุ่น เป็นระยะเวลา 6 เดือน ภายใต้ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย เพื่อยกระดับความสามารถทางวิชาการและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในอนาคต

ผู้ที่สนใจ จำเป็นจะต้องมีคุณสมบัติเป็นนักศึกษาป.เอก ที่กำลังศึกษาอยู่ และมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปเก็บข้อมูล ทำวิจัยที่ประเทศญี่ปุ่น โดยมีคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยโฮเซ เป็นที่ปรึกษาร่วมกับ คณาจารย์ชาวไทยที่เป็นที่ปรึกษางานวิจัยและวิทยานิพนธ์ป.เอก อยู่ก่อนแล้ว

ระยะเวลาของทุนไม่เกิน 6 เดือน

ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัคร ได้จากลิ้งค์ข้างล่างนี้

URL: https://www.global.hosei.ac.jp/kenkyu/hif/

ปิดรับสมัครวันสุดท้าย วันอังคารที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2564 

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม  สามารถติดต่อได้โดยตรงที่ Coordinator, HIF Foreign Scholars Fellowship,  Global Education Center, Hosei University at (E-mail:hif@hosei.ac.jp)