เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วม “โครงการทุนอบรมด้านภาษาและการสอนหลักสูตรเข้มข้น ณ ประเทศญี่ปุ่น สำหรับครูสอนภาษาญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2565”

ลิงก์แบบฟอร์มใบสมัคร : https://forms.gle/AxTEnfrFntMYByN49

โปรดศึกษารายละเอียดการสมัครเพิ่มเติมได้ที่ : Terms&Conditions

ดาวน์โหลดเอกสาร : Director Recommendation