เชิญชวนสมัครเข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ เรียนรู้วิธีการใช้แบบเรียนอิโระโดะริผ่านการทดลองเรียน (กิจกรรมการฟังและการพูด)

เชิญชวนสมัครเข้าร่วมงาน
งานสัมมนาออนไลน์ เรียนรู้วิธีการใช้แบบเรียน
อิโระโดะริผ่านการทดลองเรียน
(กิจกรรมการฟังและการพูด)

IRODORI (อิโระโดะริ) ภาษาญี่ปุ่นในการดำรงชีวิต เป็นสื่อการเรียนสำหรับพัฒนาความสามารถในการสื่อสารภาษาญี่ปุ่นขั้นพื้นฐานที่จำเป็นต่อชาวต่างชาติที่ทำงานและใช้ชีวิตที่ประเทศญี่ปุ่น

การสัมมนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ให้อาจารย์สอนภาษาญี่ปุ่นที่ต้องการใช้แบบเรียนอิโระโดะริได้เข้าใจแบบเรียน”อิโระโดะริ” และเข้าใจจุดประสงค์และวิธีการใช้งานของกิจกรรมการเรียนรู้แต่ละอย่าง อีกทั้งยังมีกิจกรรมที่ให้อาจารย์ได้มาแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นผ่านการทดลองเรียนและการทำกิจกรรมกลุ่ม (Group work)

  • วันเวลา:วันเสาร์ที่ 15 มกราคม 2565  เวลา 10:00-12:00 น.
  • โปรแกรม:Zoom
  • เงื่อนไขการสมัคร : อาจารย์สอนภาษาญี่ปุ่นที่ต้องการสอนภาษาญี่ปุ่นด้วยอิโระโดะริ
  • ภาษาในการบรรยาย:ภาษาไทย
  • ค่าใช้จ่าย:ไม่เสียค่าใช้จ่าย
  • จำนวนที่รับสมัคร: ประมาณ 60-100 ท่าน
  • รับสมัคร : วันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม 2564  ถึง วันศุกร์ที่ 7 มกราคม  2565 เวลา 12:00 น.
  • ลิงก์สมัคร  :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdrUZnjAI17gnY_o4UxJ_tf-tmt8PjizLZ4m9vTAfzdGnombw/viewform

*ติดต่อสอบถาม :
ภาษาญี่ปุ่น 061-819-7167 / ภาษาไทย 061-782-8676
info-jftb@ba.jpf.go.jp