เชิญชวนสมัครเข้าร่วมงาน JFいろどりセミナー ~いつもの授業に『いろどり』を取り入れよう!~

เชิญชวนสมัครเข้าร่วมงาน

JFいろどりセミナー ~いつもの授業に『いろどり』を取り入れよう!~

IRODORI (อิโระโดะริ) ภาษาญี่ปุ่นในการดำรงชีวิต เป็นสื่อการเรียนสำหรับพัฒนาความสามารถในการสื่อสารภาษาญี่ปุ่นขั้นพื้นฐานที่จำเป็นต่อชาวต่างชาติที่ทำงานและใช้ชีวิตที่ประเทศญี่ปุ่น สำหรับการสัมมนาครั้งนี้ เน้นไปที่การใช้บทเรียนใน “อิโระโดะริ” สำหรับคลาสเรียนที่ผู้เรียนไม่ได้วางแผนจะไปทำงานหรือใช้ชีวิตที่ประเทศญี่ปุ่น ให้อาจารย์สอนภาษาญี่ปุ่นที่ต้องการปรับเปลี่ยนบทเรียนของตนเองได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับแบบเรียนอิโระโดะริ ถึงแม้จะสอนนักเรียนที่ไม่มีแผนจะเดินทางไปทำงานหรือใช้ชีวิตที่ญี่ปุ่นก็สามารถเรียนภาษาญี่ปุ่นได้อย่างสนุกสนาน และได้มาแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ผ่านการทำกิจกรรมเป็นกลุ่ม (Group work)

 • วันและเวลา : วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10:00น. – 12:00น.
 • วิธีการเข้าร่วม :  Zoom
 • คุณสมบัติผู้สมัคร : ต้องเป็นอาจารย์สอนภาษาญี่ปุ่นของหน่วยงานการศึกษาที่ต้องการสอนภาษาญี่ปุ่นด้วย”อิโระโดะริ”ให้กับผู้เรียนชาวไทยที่ไม่ได้มีแผนเดินทางไปทำงานหรือใช้ชีวิตที่ญี่ปุ่น
  * ให้สิทธ์ในการเข้าร่วมกับอาจารย์ที่สอนภาษาญี่ปุ่นในหน่วยงานการศึกษาในไทยก่อน
 • ภาษาในการบรรยาย: ภาษาญี่ปุ่น+แปลภาษาไทย(สามารถเลือกภาษาในการทำกิจกรรมกลุ่มได้)
 • ค่าสมัคร : ไม่เสียค่าใช้จ่าย
 • จำนวนที่รับสมัคร : 60 คน
 • ระยะเวลารับสมัคร : วันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน เวลา 9:00น. – วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน เวลา 9:00น.
 • วิธีสมัคร:Google form https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLi8ZrXEDrUIN6VWdlAIh990OKz0kQkHULykacurMC9Zvs6w/viewform
  *การแจ้งผลเข้าร่วม : จะแจ้งผลทางอีเมลที่ท่านลงทะเบียนไว้ตามลำดับ
 • ติดต่อสอบถาม : ภาษาญี่ปุ่น:061-819-7167 /ภาษาไทย:061‐782‐8676
  info-jftb@ba.jpf.go.jp

ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ