เชิญชวนเข้าร่วมงาน いろどり 生活の日本語 勉強会 ออนไลน์ ครั้งที่ 3

ทางJapan Foundation ได้จัด 勉強会 Online ครั้งที่3 เพื่อให้ทุกท่านได้รู้จักกับการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นเพื่อใช้ดำเนินชีวิตและทำงานที่ญี่ปุ่นให้มากขึ้น โดยจะใช้แบบเรียน IRODORI ภาษาญี่ปุ่นในการดำรงชีวิตเป็นสื่อ และให้ผู้เข้าร่วมฯได้มาแลกเปลี่ยนความรู้ แชร์แนวทางการสอน ผ่านการทำกิจกรรมเป็นกลุ่ม(Group work) หากท่านใดสนใจสามารถสมัครเข้าร่วมงานกิจกรรมฯในครั้งนี้ได้     
(*กิจกรรมนี้ไม่ได้เน้นที่การบรรยายจากวิทยากร แต่จะเน้นที่ Groupwork โดยผู้เข้าร่วมสามารถเลือกที่จะทำกิจกรรมเป็นภาษาไทย หรือภาษาญี่ปุ่นได้ )  โดยมีรายละเอียดงานดังต่อไปนี้

ครั้งที่ 3 วันเวลา : วันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม เวลา 10.00-12.15 น. (ภาษาญี่ปุ่น มีคำอธิบายภาษาไทยประกอบ)
การบรรยายในครั้งที่ 3 จะเป็นการบรรยายแบบภาษาญี่ปุ่น มีภาษาไทยอธิบาย ไม่มีแยกรอบ

ครั้งที่ 1 หัวข้อ Irodori syllabus และ กิจกรรมการฟัง (จัดเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน ที่ผ่านมา)
ครั้งที่ 2 หัวข้อ กิจกรรมการพูด (จัดเมื่อวันที่ 17 กรกฏาคม ที่ผ่านมา)
ครั้งที่ 3 หัวข้อ กิจกรรมการอ่าน และการเขียน
* กำหนดการของหัวข้อในครั้งที่ 4 จะแจ้งให้ทราบภายหลัง

โปรแกรม:Zoom 

อาจารย์ผู้บรรยาย : อ. โคชิมะ เคโกะ, อ. ชมพูนุท หาญรักษ์

เงื่อนไขการสมัคร :
1. ต้องเป็นอาจารย์สอนภาษาญี่ปุ่นของหน่วยงานการศึกษาที่กำลังสอนภาษาญี่ปุ่นเพื่อการใช้ชีวิต หรือการทำงานที่ญี่ปุ่น หรือ มีแผนที่จะดำเนินการ
2. ผู้ที่สามารถพูดคุยแบ่งปันประสบการณ์ในการสอนได้ (จะมีกิจกรรมที่ต้องร่วมพูดคุยหารือแบ่งปันประสบการณ์ระหว่างที่ดำเนินการกิจกรรมการเรียนรู้ 勉強会)
* ให้สิทธ์ในการเข้าร่วมกับอาจารย์ที่สอนภาษาญี่ปุ่นในหน่วยงานการศึกษาเพื่อการทำงานและการใช้ชีวิตที่ญี่ปุ่นของไทยก่อน

* ขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าร่วมให้แก่ผู้สมัคร1สิทธิ์/การสมัคร เพื่อความเท่าเทียมกัน

ค่าใช้จ่าย : ไม่เสียค่าใช้จ่าย

จำนวนที่รับสมัคร : 30 ท่าน

รับสมัคร: 9 สิงหาคม (จันทร์) – 23 สิงหาคม (จันทร์) 2564

การรับสมัครจะพิจารณาจากเกณฑ์ของผู้สมัครเป็นหลัก หากได้ผู้สมัครตามเกณฑ์ครบจำนวนที่กำหนดแล้ว จะทำการปิดรับสมัคร โดยการคัดเลือกไม่ได้พิจารณาจากลำดับก่อนหลังของการสมัคร

ลิ้งค์สมัคร :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeMVZnOpvv_9oJeI0uSjVsxJoFlOrLLdUZ4DwT-Aqzq0YDDqw/viewform

ประกาศผล : ผลการคัดเลือกจะส่งไปที่อีเมลที่ท่านใช้ลงทะเบียน

ติดต่อสอบถาม :
ติดต่อสอบถาม : ภาษาญี่ปุ่น 061-819-7167 / ภาษาไทย 061-782-8676
info-jftb@ba.jpf.go.jp