เชิญชวนสมัครเข้าร่วมงาน 2021年度 JF『いろどり 生活の日本語』実践シェア会 (ออนไลน์) *สำหรับครูสอนภาษาญี่ปุ่นที่สอนโดยใช้อิโรโดริ

เชิญชวนสมัครเข้าร่วมงาน

2021年度 JF『いろどり 生活の日本語』実践シェア会 (ออนไลน์)

*สำหรับครูสอนภาษาญี่ปุ่นที่สอนโดยใช้อิโรโดริ

ขอเชิญชวนผู้สอนภาษาญี่ปุ่นที่ใช้แบบเรียน “อิโระโดะริ ภาษาญี่ปุ่นในการดำรงชีวิต” มาแบ่งปันประสบการณ์การใช้แบบเรียนในกิจกรรม 実践シェア会 ด้วยการทำกิจกรรมกลุ่มร่วมกับอาจารย์สถาบันอื่นๆ และทางเจแปนฟาวน์เดชั่น

 • วันและเวลา : วันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม 2564 เวลา 10:30น. – 12:30น.
 • วิธีการเข้าร่วม :  Zoom
 • เงื่อนไขการสมัคร : ต้องเป็นผู้สอนภาษาญี่ปุ่นในประเทศไทยที่มีประสบการณ์การใช้แบบเรียน IRODORI

โดยผู้สมัครต้องสามารถพูดคุยและแบ่งปันแนวทางการใช้แบบเรียนในการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นได้ (เช่น pptที่ใช้ในชั่วโมงเรียนหรือWorksheet)

*กรณีที่ไม่มีสื่อการสอนก็สามารถพูดคุยเกี่ยวกับเนื้อหาในชั่วโมงเรียนแทนได้

            *ให้สิทธิ์เข้าร่วมกับผู้สอนในองค์กรส่งคนไปทำงานที่ญี่ปุ่นและโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นก่อน

 • ภาษาที่ใช้ : บรรยายเป็นภาษาญี่ปุ่นและสรุปเป็นภาษาไทยประกอบ
 • ค่าสมัคร : ไม่เสียค่าใช้จ่าย
 • จำนวนที่รับสมัคร : 12 คน
 • ระยะเวลารับสมัคร : วันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม เวลา 9:00น. – วันอังคารที่ 26 ตุลาคม เวลา 9:00น.
 • วิธีสมัคร:Google form
  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdFbE7Xb4
  totgmNbvKd3TSc_uMMK0bN4ebMQUQjqLWT3HKh2g/viewform

*การแจ้งผลเข้าร่วม : จะแจ้งผลทางอีเมลที่ท่านลงทะเบียนไว้ตามลำดับภายในหนึ่งอาทิตย์

ติดต่อสอบถาม :
ภาษาญี่ปุ่น:061-819-7167 /ภาษาไทย:061‐782‐8676
info-jftb@ba.jpf.go.jp
ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ