เชิญชวนเข้าร่วม いろどり 勉強会 ออนไลน์

เชิญชวนเข้าร่วม いろどり 勉強会 ออนไลน์

เพื่อให้ทุกท่านได้ทำความรู้จักกับ IRODORI ภาษาญี่ปุ่นในการดำรงชีวิต สื่อการเรียนภาษาญี่ปุ่นแบบใหม่จาก เจแปนฟาวน์เดชั่นมากขึ้น ทางเราจึงได้มีการจัดอีเวนท์ 勉強会 ออนไลน์ขึ้นมา เพื่อแนะนำเกี่ยวกับแบบเรียน IRODORI และแลกเปลี่ยนความรู้ โดยมีเป้าหมาย การแชร์ข้อมูลการปรับปรุงแนวทางการสอนแบบเรียน IRODORI ในชั้นเรียนจริงและเรียนรู้แนวทางหรือรูปแบบแนวทางการสอนด้วยแบบเรียนนี้ร่วมกันด้วยรูปแบบการเรียนรู้แบบต่อเนื่องในหัวข้อต่างๆ อยากขอเชิญชวนทุกท่านที่สนใจเข้ามาร่วมทำความรู้จักการใช้แบบเรียน IRODORI ให้มากขึ้นด้วยกัน

ครั้งที่ 1 หัวข้อ IRODORI syllabus และ กิจกรรมการฟัง

ครั้งที่ 2 หัวข้อ กิจกรรมการพูด

ครั้งที่ 3 หัวข้อ กิจกรรมการอ่าน และการเขียน

* กำหนดการของหัวข้อในครั้งที่ 4 จะแจ้งให้ทราบภายหลัง

ครั้งที่ 1  วันเวลา :
วันที่ 19 มิถุนายน (เสาร์) 10:00-12:00 (ภาษาญี่ปุ่น)
วันที่ 26 มิถุนายน (เสาร์) 10:00-12:00 (ภาษาไทย)

เนื้อหา:
1. บรรยายโดยวิทยากร JFBKK (ในแต่ละครั้งหัวข้อจะแตกต่างกัน)
2. Group Work

โปรแกรม:Zoom

อาจารย์ผู้บรรยาย : อ. โคชิมะ เคโกะ, อ. ชมพูนุท หาญรักษ์

เงื่อนไขการสมัคร :
1. ต้องเป็นอาจารย์สอนภาษาญี่ปุ่นของหน่วยงานการศึกษาที่กำลังใช้ IRODORI หรือมีแผนที่จะใช้แบบเรียน IRODORI

2. ผู้ที่สามารถพูดคุยแบ่งปันประสบการณ์ในการสอนได้ (จะมีกิจกรรมที่ต้องร่วมพูดคุยหารือแบ่งปันประสบการณ์ระหว่างที่ดำเนินการกิจกรรมการเรียนรู้ 勉強会

* ให้สิทธ์กับอาจารย์ที่สอนภาษาญี่ปุ่นในหน่วยงานการศึกษาของไทยก่อน

ค่าใช้จ่าย : ไม่เสียค่าใช้จ่าย

จำนวนที่รับสมัคร : 30 คน ต่อครั้ง

รับสมัคร:
วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม – วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน รอบภาษาญี่ปุ่น
วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม – วันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน รอบภาษาไทย

การสมัคร:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc0x5-4MtyVqiRlfhroL3jFeCnz3M4Xd6BT12LH-hRFWoNUdw/viewform

ประกาศผล : ผลการคัดเลือกจะส่งไปที่อีเมลที่ท่านใช้ลงทะเบียน

ติดต่อสอบถาม :
ภาษาญี่ปุ่น 061-819-7167 / ภาษาไทย 061-782-8676
info-jftb@ba.jpf.go.jp