J-Talk: Diggin’ Culture #06 โอริงามิในญี่ปุ่น ศาสตร์ของโอริงามิ

J-Talk: Diggin’ Culture #06

โอริงามิในญี่ปุ่น ศาสตร์ของโอริงามิ

โดย ศ.ดร.จุน มิทานิ

ศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยทรึคุบะ

 

 

วันและเวลาวันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2019
เวลา 19:00 น. – 20:30 น.
สถานที่ห้อง E เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
จำนวนผู้เข้าร่วมงาน   47 คน
ข้อมูลประชาสัมพันธ์ในสื่อ
N:2 AC Dept1 Arts and Cultural ProjectsFY2019201912 Bunka Koryushi Origami14 Report
วันและเวลาวันพุธที่ 4 ธันวาคม 2019
เวลา 13:30 น. – 15:30 น.
สถานที่คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
จำนวนผู้เข้าร่วมงาน   73 คน
ข้อมูลประชาสัมพันธ์ในสื่อ
N:2 AC Dept1 Arts and Cultural ProjectsFY2019201912 Bunka Koryushi Origami14 Report

 

วันและเวลาวันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2019
เวลา 10:00 น. – 12:00 น.
สถานที่โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
จำนวนผู้เข้าร่วมงาน   101 คน
ข้อมูลประชาสัมพันธ์ในสื่อ   ไม่ปรากฎ
วันและเวลาวันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2019
เวลา 18:30 น. – 20:30 น.
สถานที่นัว โรว์ อาร์ต สเปซ
จำนวนผู้เข้าร่วมงาน   15 คน
ข้อมูลประชาสัมพันธ์ในสื่อ
N:2 AC Dept1 Arts and Cultural ProjectsFY2019201912 Bunka Koryushi Origami14 Report

 

เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ภูมิใจนำเสนอการบรรยายและเสวนาเชิงปฏิบัติการพิเศษเรื่อง โอริงามิที่ออกแบบโดยใช้คอมพิวเตอร์ ครั้งนี้เราได้เชิญ ดร.จุน มิทานิ เป็นศาสตราจารย์จากมหาวิทยาลัยทรึคุบะ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็น Japan Cultural Envoy ประจำปี 2019 โดย Agency for Cultural Affairs, Government of Japan ผู้เชี่ยวชาญในสาขา Computational Origami เพื่อที่จะพาพวกเราไปรู้จักกับศาสตร์และศิลป์ของโอริงามิ จากทั้งแง่มุมวัฒนธรรมและวิทยาศาสตร์ การบรรยายและเสวนาเชิงปฏิบัติครั้งนี้ มีเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์โอริงามิดั้งเดิมไปสู่งานโอริงามิประยุกต์ที่ใช้รอยพับแบบเส้นโค้งจากคอมพิวเตอร์หลากหลายรูปแบบและการประยุกต์ใช้ประโยชน์ทางศิลปะและวิทยากศาสตร์ ผู้เข้าร่วมจะได้รับความเข้าใจการออกแบบโอริงามิที่ผ่านการคำนวนลวดลายวิธีพับจากคอมพิวเตอร์ของศาสตราจารย์มิทานิ และขณะเดียวกันกันยังสามารถสนุกกับการพับกระดาษได้

 

เลคเชอร์และเวิร์กชอปจะจัดขึ้น 4 แห่งใน 2 จังหวัด

กรุงเทพฯ
 • วันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2019
  เวลา 19:00 น. – 20:30 น.
  ณ ห้อง E เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
 • วันพุธที่ 4 ธันวาคม 2019
  เวลา 13:30 น. – 15:30 น.
  ณ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
อุดรธานี
 • วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2019
  เวลา 10:00 น. – 12:00 น.
  ณ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
  และ เวลา 18:30 น. – 20:30 น.
  ณ นัว โรว์ อาร์ต สเปซ

 

อนึ่ง Japan Cultural Envoy มีจุดประสงค์ที่จะสร้างความเข้าใจด้านวัฒนธรรมญี่ปุ่นให้แก่ชาวต่างชาติและสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างศิลปินญี่ปุ่นกับศิลปินต่างชาติและผู้เชี่ยวชาญให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ตั้งแต่ปี ค.ศ.2003 Agency for Cultural Affairs ได้แต่งตั้งคนที่เกี่ยวข้องกับงานวัฒนธรรม เช่น ศิลปิน ผู้เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรม และอีกมากมายภายใต้ชื่อ Japan Cultural Envoy โดยในปี ค.ศ.2018 มีการรวบรวมทีมงานได้ถึง 137 ท่าน และอีก 26 องค์กรที่เชี่ยวชาญในหลายแขนง อย่างเช่น เพลงพื้นบ้าน ศิลปะการแสดง วัฒนธรรมกับวิถีชีวิต และ ป๊อปคัลเจอร์ โดยได้ส่งออกทูตวัฒนธรรมไป มากกว่า 86 ประเทศแล้ว

ดร.จุน มิทานิ

 

ศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยสึคุบะ
การศึกษา: วิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยโตเกียว

 

 

ดร.มิทานิ จบการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านวิศวกรรมศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยโตเกียว ในปีค.ศ. 2004 ต่อมาปีค.ศ. 2005 เขาเข้าร่วมในฐานะนักวิจัยที่ RIKEN ก่อนได้รับตำแหน่งอาจารย์ที่ภาควิชาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทรึคุบะ และตั้งแต่ปีค.ศ. 2006 ได้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์จนกระทั่งถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ปีค.ศ. 2006 ถึง 2009 เขาได้เป็นนักวิจัย PRESTO ศึกษาเกี่ยวกับการพับกระดาษโอริงามิรวมถึงการเทคนิคการออกแบบโดยใช้คอมพิวเตอร์ที่ Japan Science and Technology Agency

 

ดร.มิทานิ หลงใหลในงานพับกระดาษและคอมพิวเตอร์มาตั้งแต่เด็กซึ่งนำเขามาสู่หัวข้องานวิจัยในปัจุบัน เขายังเป็นที่ปรึกษาให้แก่ Japan Origami Academic Society และมีผลงานหนังสือ 2 เล่ม ได้แก่ “3D Origami Art”และ “Curved Origami Design” ตีพิมพ์โดย CRC Press

 

[รางวัลที่ได้รับ]

2007Japan Society for Graphic Science Award and its Thesis Award
Excellent Thesis Award of at CGAC 2007 International CG Thesis Awards
2008Digital Contents Symposium Funai Award
2009The 4th Japan Society for Graphic Science Thesis Award
2011MSR Japan New Faculty Award
2012University of Tsukuba 2012 Best Faculty Member Award

 

[กิจกรรมล่าสุด]

2014ถูกเชิญให้ไปเวิร์กชอปที่ Israel Origami Center International Convention
เป็นคณะกรรมการและรองประธานงาน 6th International Meeting on Origami in Science,Mathematics and Education (6OSME)
เชิญไปเป็นเลคเชอร์ที่ Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST)
2015นำเสนองานวิจัยที่ Fuji Television Network program Mezamashi TV
2016งานโอริงามิของเขาถูกใช้ในภาพยนตร์เรื่อง Death Note: Light Up the New World
รูปแบบโอริงามิถูกใช้ในภาพยนตร์เรื่อง Shin Godzilla
เข้ารับตำแหน่ง Senior science and technology policy fellow ที่ Bureau of Science, Technology and Innovation, Cabinet Office (พาร์ทไทม์)
พิมพ์หนังสือ “3D Origami Art,” ฉบับภาษาอังกฤษของ “Rittai Origami Art,” โดย CRC Press
2017เป็นกรรมการตัดสินในงาน Asian Digital Modeling Contest 2017
สาธิตโอริงามิที่ World Government Summit 2017 ประเทศ Dubai

 

[เว็บไซต์] https://mitani.cs.tsukuba.ac.jp/ja/

 

ร่วมจัดโดย

ภาพงาน โอริกามิในญี่ปุ่น ศาสตร์ของโอริกามิ

 เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ

3 ธันวาคม 2562

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
4 ธันวาคม 2562

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
6 ธันวาคม 2562

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นัว โรว์ อาร์ต สเปซ
6 ธันวาคม 2562