เสวนาการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์ ประจำปี 2564 สอนอะไรยังไงในวิชาการล่าม (ออนไลน์)

เสวนาการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์ ประจำปี 2564
สอนอะไรยังไงในวิชาการล่าม (ออนไลน์)

「通訳」の(オンライン)授業をどうする?」

ผู้จัด: เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
วันและเวลา: วันเสาร์ที่ 14 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 -16.00 น.
ช่วงเวลารับสมัคร:
วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม – วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564 ( เวลา 12.00 น.)
สมัครทาง Google Form: https://forms.gle/CvYWASynr6W8woqh8
※แจ้งผลการสมัครทางอีเมลภายในวันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564
ภาษาที่ใช้ในการบรรยาย: ภาษาไทย
ลักษณะการบรรยาย: ผ่านโปรแกรม Zoom
Meeting ID และรหัสผ่าน จะส่งให้ผู้เข้าร่วมทางอีเมลภายใน วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564

กำหนดการ

12.30เข้าห้องประชุมออนไลน์
13.00-13.10กล่าวเปิดงานเสวนา
13.10-14.10เสวนา: สอนอะไรในวิชาการล่าม (ออนไลน์)
14.10-14.20พัก
14.20-15.20เสวนา: สอนอย่างไร
15.20-15.45ถาม-ตอบ ข้อคิดเห็นจากผู้เข้าร่วม
15.45-15.55อธิบายเกี่ยวกับการสอบ JFT-Basic
15.55-16.00ตอบแบบสอบถาม และกล่าวปิดงานเสวนา