เสวนาการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์ ประจำปี 2564
สอนอะไร อย่างไรในวิชาสังคมและวัฒนธรรมญี่ปุ่น (ออนไลน์)

เสวนาการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์ ประจำปี 2564
สอนอะไร อย่างไร ในวิชาสังคมและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
「日本の社会と文化をどう教えるか」

ผู้จัด: เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
วันและเวลา: วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 9.00 -12.00 น.
ช่วงเวลารับสมัคร: วันพุธที่ 12 มกราคม 2565 – วันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565 (12.00 น.)
สมัครทาง Google Form: https://forms.gle/ZNtiQSQQfDxbeQfv9
※แจ้งผลการสมัครทางอีเมลภายในวันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565
ภาษาที่ใช้ในการบรรยาย:    ภาษาไทย
ลักษณะการบรรยาย: ผ่านโปรแกรม Zoom
Zoom Meeting ID และรหัสผ่าน จะส่งให้ผู้เข้าร่วมทางอีเมล ภายในวันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565

กำหนดการ

  8.30 เข้าห้องประชุมออนไลน์
  09:00-09:10 พิธีเปิด
  09:10-10:10 สอนอะไรในวิชาสังคมและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
  10:10-10:20 พัก
  10:20-11:20 สอนอย่างไรในวิชาสังคมและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
  11:20-11:45 ถามตอบ
  11:45-11:55 ข่าวประชาสัมพันธ์จากเจแปนฟาวน์เดชั่น  แบบสอบถาม
  11:55-12:00 พิธีปิด