เปิดรับสมัครครูสอนภาษาญี่ปุ่นชาวไทยในระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษาเข้าร่วม “การอบรมเพื่อพัฒนาความสามารถภาษาญี่ปุ่น 4 ทักษะในระดับ A2 และ B1”


ลิงก์แบบฟอร์มใบสมัคร : https://forms.gle/yYW46Rqyu6BsyMuu7

โปรดศึกษารายละเอียดการสมัครเพิ่มเติมได้ที่ : Application Guideline

ดาวน์โหลดเอกสาร “ใบอนุญาตให้ครูสอนภาษาญี่ปุ่นสมัครเข้ารับการอบรม : Approval Letter