ประกาศผลสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 1 ปี 2565 ทางออนไลน์

This image has an empty alt attribute; its file name is online2018.jpg

ผู้สอบสามารถตรวจผลสอบทางออนไลน์ได้ที่  https://www.jlpt-overseas.jp/onlineresults/

ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2565 (เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป) ถึงวันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2565 (สิ้นสุดเวลา 15.00 น.)

ท่านจะต้องกรอกหมายเลขที่นั่งสอบและพาสเวิร์ดตามที่ระบุไว้ในใบสมัครให้ถูกต้อง จึงจะสามารถตรวจผลสอบได้