ประกาศผลสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 2 ปี 2564 ทางออนไลน์

ผู้สอบ ณ ศูนย์สอบขอนแก่น สามารถตรวจผลสอบทางออนไลน์ได้ที่  https://www.jlpt-overseas.jp/onlineresults/ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2565 (เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป) ถึงวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2564 (สิ้นสุดเวลา 15.00 น.)

ท่านจะต้องกรอกหมายเลขที่นั่งสอบและพาสเวิร์ดตามที่ระบุไว้ในใบสมัครให้ถูกต้อง จึงจะสามารถตรวจผลสอบได้