ประกาศผลสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 2 ปี 2566 ทางออนไลน์

ผู้สอบสามารถตรวจผลสอบทางออนไลน์ได้ที่ https://www.jlpt-overseas.jp/onlineresults/

ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2567 (เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป) ถึงวันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2567 (สิ้นสุดเวลา 15.00 น.)

ท่านจะต้องกรอกหมายเลขที่นั่งสอบและพาสเวิร์ดตามที่ระบุไว้ในใบสมัครให้ถูกต้อง จึงจะสามารถตรวจผลสอบได้