การสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565

การสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565

This image has an empty alt attribute; its file name is logotype_c2.jpg

ผู้ที่สนใจสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น โปรดติดต่อซื้อใบสมัครและสมัครได้ที่ศูนย์สอบด้านล่างนี้

*รายละเอียดจำนวนรับสมัครหรือมาตรการต่างๆ โปรดตรวจสอบกับศูนย์สอบแต่ละแห่ง*

วันสอบ  :     วันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2565
สถานที่จัดสอบ  :     กรุงเทพฯ  เชียงใหม่  สงขลา  ขอนแก่น  อุบลราชธานี (ใหม่)
สถานที่  :     (วันและเวลา ช่องทางการจำหน่ายและยื่นใบสมัครตามรายละเอียดด้านล่าง)


การสมัครสอบออนไลน์
   ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ www.jlptonlinethailand.com
   วันและเวลารับสมัคร  ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม (เริ่มเวลา 09.00 น.)  –  29 สิงหาคม 2565 (สิ้นสุดเวลา 17.00 น.)

กรุงเทพฯ  สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์
(408 อาคารพหลโยธินเพลส ชั้นที่ 16 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร 02 357 1241-5)

 • จำหน่ายและยื่นใบสมัคร    ทางไปรษณีย์และทางออนไลน์เท่านั้น
 • จำหน่ายใบสมัครทางไปรษณีย์      ตั้งแต่วันที่ 1-10 สิงหาคม 2565
 • ยื่นใบสมัครทางไปรษณีย์              ภายในวันที่ 19 สิงหาคม 2565 (ถือตราประทับวันที่ส่ง)

เชียงใหม่    สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานภาคเหนือ
(3/3 ถนนสามล้าน ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 5020 0 โทร 053 272 331 / 080 491 1298)

 • จำหน่ายและยื่นใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม – 2 กันยายน 2565 (หยุดวันที่ 12 สิงหาคม)
 • วันเวลา          วันจันทร์-วันศุกร์  10.30-17.00 น.      วันเสาร์และวันอาทิตย์ 09.30-15.00 น.

สงขลา     สำนักงานการเงิน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
(140 หมู่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทร (074) 317 600 ต่อ 1107)

 • จำหน่ายและยื่นใบสมัคร    ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม – 2 กันยายน 2565  (หยุดวันที่ 12 สิงหาคม)
 • วันเวลา  :   วันจันทร์-วันศุกร์  09.00-16.30 น. 
 • จำกัดจำนวนผู้สมัคร  N1=10 คน  N2=38 คน  N3=130 คน  N4=141 คน  N5=429 คน  

ขอนแก่น     สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
(ชั้น 1 อาคารพจน์สารสิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
โทร (043) 203 469 / (043) 204 141 / (043) 009 700 ต่อ 44840 หรือ 42360)

 • จำหน่ายและยื่นใบสมัคร  ทางออนไลน์เท่านั้น
 • จำกัดจำนวนผู้สมัคร  N1=50 คน  N2=234 คน  N3=350 คน  N4=284 คน  N5=350 คน  

อุบลราชธานี     สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
(ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
โทร (045) 353 038)

 • จำหน่ายและยื่นใบสมัคร    ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม – 2 กันยายน 2565  (หยุดวันที่ 12 สิงหาคม)
 • วันเวลา  :   วันจันทร์-วันศุกร์  09.00-16.00 น. 
 • จำกัดจำนวนผู้สมัคร  N1=30 คน  N2=50 คน  N3=210 คน  N4=100 คน  N5=210 คน  

Download Guide to JLPT 2022

หากสถานการณ์โควิด-19 มีความเปลี่ยนแปลงและ/หรือมีคำสั่งจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
อาจมีความจำเป็นในการยกเลิกการจัดสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น