การสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

การสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

ผู้ที่สนใจสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น โปรดติดต่อซื้อใบสมัครและสมัครได้ที่ศูนย์สอบด้านล่างนี้

*รายละเอียดการรับสมัครหรือมาตรการต่างๆ โปรดตรวจสอบกับศูนย์สอบแต่ละแห่ง*

วันสอบ :     วันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม 2566
สถานที่จัดสอบ :     กรุงเทพฯ  เชียงใหม่  และอุบลราชธานี
สถานที่ :     (วันและเวลา ช่องทางการจำหน่ายและยื่นใบสมัครตามรายละเอียดด้านล่าง)

Download Guide to JLPT 2023


การสมัครสอบออนไลน์

   ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ www.jlptonlinethailand.com

   วันและเวลารับสมัคร  ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม (เริ่มเวลา 09.00 น.)  – 24 มีนาคม 2566 (สิ้นสุดเวลา 17.00 น.)

กรุงเทพฯ  สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์
(408 อาคารพหลโยธินเพลส ชั้นที่ 16 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400   โทร 02 357 1241-5)

  • จำหน่ายและยื่นใบสมัคร    ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม – 31 มีนาคม 2566
  • วันเวลา     วันจันทร์-วันอาทิตย์   09.00-16.00 น.

เชียงใหม่    สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานภาคเหนือ
(3/3 ถนนสามล้าน ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200    โทร 053 272 331 / 080 491 1298)

  • จำหน่ายและยื่นใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2566
  • วันเวลา     วันจันทร์-วันศุกร์  10.30-19.00 น.      วันเสาร์และวันอาทิตย์ 09.30-16.00 น.

อุบลราชธานี     สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
(ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
  โทร (045) 353 038)

  • จำหน่ายและยื่นใบสมัคร    ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 30 มีนาคม 2566
  • วันเวลา     วันจันทร์-วันศุกร์  09.00-16.00 น. 
  • จำกัดจำนวนผู้สมัคร  N1=180 คน  N2=326 คน  N3=630 คน  N4=506 คน  N5=630 คน  

หากสถานการณ์โควิด-19 มีความเปลี่ยนแปลงและ/หรือมีคำสั่งจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
อาจมีความจำเป็นในการยกเลิกการจัดสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น