ขยายเวลารับสมัคร การสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 ทางออนไลน์

ประกาศขยายเวลารับสมัคร
การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 2 ปี 2023 ทางออนไลน์

วันสอบ : วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2566
สถานที่จัดสอบ : กรุงเทพฯ เชียงใหม่ สงขลา ขอนแก่น และอุบลราชธานี

◆◇ สมัครสอบออนไลน์ ◇◆
ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ www.jlptonlinethailand.com
ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม (เริ่มเวลา 09.00 น.) – 24 สิงหาคม 2566 (สิ้นสุดเวลา 17.00 น.)

⏳ศูนย์สอบ 5 แห่ง (กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ สงขลา ขอนแก่น และอุบลราชธานี) ขยายเวลาปิดรับสมัครสอบ JLPT ทางออนไลน์

จากวันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2566 เป็น วันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2566 (เวลา 17.00 น.)

โดยผู้สมัครชำระค่าสมัครสอบได้ไม่เกินวันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2566 (เวลา 24.00 น.) เท่านั้น มิฉะนั้น จะถือว่าท่านสละสิทธิ์การสมัครสอบ


* หากพบปัญหาเกี่ยวกับการสมัครสอบ กรุณาสอบถามได้ที่ศูนย์สอบที่ท่านสมัครไว้ *

ศูนย์สอบกรุงเทพฯ สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นฯ
ติดต่อผ่านทาง inbox https://www.facebook.com/OJSAT/

ศูนย์สอบเชียงใหม่ สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นฯ ภาคเหนือ
ติดต่อผ่านทาง inbox https://www.facebook.com/ojsatn
หรือโทร 053-272-331

ศูนย์สอบสงขลา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ติดต่อผ่านทาง inbox https://www.facebook.com/JapaneseThaksin
หรือโทร 074 317 600 ต่อ 1107

ศูนย์สอบขอนแก่น สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยขอนอก่น
ติดต่อผ่านทาง inbox https://www.facebook.com/JLPTKhonkaen
หรือโทร 043 203 469

ศูนย์สอบอุบลราชธานี สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ติดต่อผ่านทาง inbox https://www.facebook.com/UBU.Inter
หรือ โทร 045 353 038


ศูนย์สอบ

กรุงเทพฯ
สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ (https://www.facebook.com/OJSAT/)
・ จำหน่ายและยื่นใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม – 1 กันยายน 2566

เชียงใหม่
สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานภาคเหนือ (https://www.facebook.com/ojsatn)
・จำหน่ายและยื่นใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม – 1 กันยายน 2566 (หยุดวันที่ 12 สิงหาคม)

สงขลา
สำนักงานการเงิน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ  (https://www.facebook.com/JapaneseThaksin)
・จำหน่ายและยื่นใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม – 1 กันยายน 2566 (หยุดวันที่ 14 สิงหาคม)
・จำกัดจำนวนผู้สมัคร  N1=12 คน  N2=38 คน  N3=135 คน  N4=160 คน  N5=405 คน 

ขอนแก่น
สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น (https://www.facebook.com/JLPTKhonkaen)
・จำหน่ายและยื่นใบสมัคร ทางออนไลน์เท่านั้น
・จำกัดจำนวนผู้สมัคร  N1=50 คน  N2=234 คน  N3=350 คน  N4=284 คน  N5=350 คน 

อุบลราชธานี
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (https://www.facebook.com/UBU.Inter)
・จำหน่ายและยื่นใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 3 – 31 สิงหาคม 2566  (หยุดวันที่ 14 สิงหาคม)
・จำกัดจำนวนผู้สมัคร  N1=180 คน  N2=326 คน  N3=630 คน  N4=506 คน  N5=630 คน