การสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567

การสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567

วันสอบ : วันอาทิตย์ที่ 7  กรกฎาคม 2567
สถานที่จัดสอบ : กรุงเทพฯ เชียงใหม่ และอุบลราชธานี

◆◇  สมัครสอบออนไลน์ ◇◆
ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ www.jlptonlinethailand.com

ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม (เริ่มเวลา 09.00 น.) – 24 มีนาคม 2567 (สิ้นสุดเวลา 17.00 น.)

* หากพบปัญหาเกี่ยวกับการสมัครสอบ ติดต่อโดยตรงได้ที่ศูนย์สอบแต่ละแห่ง *

Download Guideline

★ กรุงเทพฯ
สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์
・ จำหน่ายและยื่นใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 25 – 31 มีนาคม 2567
ติดต่อ: ทาง inbox https://www.facebook.com/OJSAT/

★ เชียงใหม่
สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานภาคเหนือ  
・จำหน่ายและยื่นใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 มีนาคม 2567
ติดต่อ: ทาง inbox https://www.facebook.com/ojsatn หรือโทร 053-272-331

★ อุบลราชธานี
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
・จำหน่ายและยื่นใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 – 29 มีนาคม 2567  (เฉพาะวันจันทร์-ศุกร์)
・จำกัดจำนวนผู้สมัคร  N1=140 คน  N2=170 คน  N3=310 คน  N4=310 คน  N5=310 คน
ติดต่อ: ทาง inbox  https://www.facebook.com/UBU.Inter หรือ โทร 045 353 038