การสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567

การสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567

วันสอบ : วันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2567
สถานที่จัดสอบ : กรุงเทพฯ เชียงใหม่ สงขลา ขอนแก่น และอุบลราชธานี

◆◇  สมัครสอบออนไลน์ ◇◆
ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ www.jlptonlinethailand.com
ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม (เริ่มเวลา 09.00 น.) – 30 สิงหาคม 2567 (สิ้นสุดเวลา 17.00 น.)
* หากพบปัญหาเกี่ยวกับการสมัครสอบ กรุณาติดต่อโดยตรงที่ศูนย์สอบแต่ละแห่ง *

Download Guideline

★ กรุงเทพฯ
สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์  (https://www.facebook.com/OJSAT/)
・ จำหน่ายและยื่นใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 24-30 สิงหาคม 2567

★ เชียงใหม่
สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานภาคเหนือ   (https://www.facebook.com/ojsatn)
・จำหน่ายและยื่นใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1-30 สิงหาคม 2567 (หยุดวันที่ 12 สิงหาคม)

★ สงขลา
สำนักงานการเงิน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ  (https://www.facebook.com/JapaneseThaksin)
・จำหน่ายและยื่นใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1-30 สิงหาคม 2567 (หยุดวันเสาร์ อาทิตย์และวันที่ 12 สิงหาคม)
・จำกัดจำนวนผู้สมัคร  N1=15 คน  N2=40 คน  N3=175 คน  N4=130 คน  N5=213 คน

★ ขอนแก่น
สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น    (https://www.facebook.com/JLPTKhonkaen)
・จำหน่ายและยื่นใบสมัคร ทางออนไลน์เท่านั้น
・จำกัดจำนวนผู้สมัคร  N3=540 คน  N5=540 คน (ระดับอื่นไม่จำกัดจำนวนผู้สมัคร) 

★ อุบลราชธานี
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี     (https://www.facebook.com/UBU.Inter)
・จำหน่ายและยื่นใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 2-30 สิงหาคม 2567  (หยุดวันเสาร์ อาทิตย์และวันที่ 12 สิงหาคม)
・จำกัดจำนวนผู้สมัคร  N1=140 คน  N2=170 คน  N3=310 คน  N4=310 คน  N5=310 คน

สอบถามข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครสอบเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์สอบแต่ละแห่ง