เปิดรับสมัครครูสอนภาษาญี่ปุ่นในระดับมัธยมศึกษา “การอบรมเชิงปฏิบัติการวิธีการสอนสำหรับครูสอนภาษาญี่ปุ่นระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566”


ลิงก์แบบฟอร์มใบสมัคร : https://forms.gle/ZGMjbhKAS4f1Huu8A

โปรดศึกษารายละเอียดการสมัครเพิ่มเติมได้ที่ : https://shorturl.at/alT59