เปิดรับสมัครครูสอนภาษาญี่ปุ่นชาวไทยในระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษาเข้าร่วม “การอบรมเพื่อพัฒนาความสามารถภาษาญี่ปุ่น 4 ทักษะในระดับ A2 และ B1 เทอมต้น ประจำปีการศึกษา 2567”

ลิงก์แบบฟอร์มใบสมัคร : https://forms.gle/nAaGbBDEwH3gBMP48

โปรดศึกษารายละเอียดการสมัครเพิ่มเติมได้ที่ : https://shorturl.at/pzCT1
(ดาวน์โหลด Application Guideline และ Approval Letter)