โปรแกรมอบรมครูเพื่อสอนคนที่จะไปทำงานที่ญี่ปุ่นโดยใช้ระบบทักษะเฉพาะทาง

โปรแกรมอบรมครูเพื่อสอนคนที่จะไปทำงานที่ญี่ปุ่นโดยใช้ระบบทักษะเฉพาะทาง

เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ขอประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านทราบเกี่ยวกับโปรแกรมอบรมครูสอนภาษาญี่ปุ่นสำหรับสอนคนที่จะไปทำงานที่ญี่ปุ่นด้วยระบบทักษะเฉพาะทาง

เนื่องด้วย ศูนย์ภาษาญี่ปุ่นอุระวะ เจแปนฟาวน์เดชั่น ประเทศญี่ปุ่น เปิดรับสมัครครูสอนภาษาญี่ปุ่นเพื่อรับทุนอบรมการสอนภาษาญี่ปุ่น โดยการอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวความคิดมาตรฐานการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นของเจแปนฟาวน์เดชั่น (JF Standard) ให้แก่ผู้สอนภาษาญี่ปุ่น รวมถึงทฤษฎีและแนวทางการสอนภาษาญี่ปุ่นที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตประจำวันและการทำงานสำหรับชาวต่างชาติที่จะไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยระบบทักษะเฉพาะทาง ซึ่งในปี 2565 นี้มีกำหนดการจัดอบรมทั้งในรูปแบบออนไลน์และอบรมที่ประเทศญี่ปุ่น โดยมีรายละเอียดการอบรมดังต่อไปนี้  

กำหนดการอบรม

<อบรมทางออนไลน์> 
ตั้งแต่ วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565 – วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2565
ชั่วโมงเรียนสด (ทั้งหมด 6 ครั้ง) ทุกวันศุกร์ เวลา 8.30 น. – 10.30 น. (เวลาไทย)

<อบรมที่ประเทศญี่ปุ่น>
ครั้งที่ 1 วันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2565 – วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2565
ครั้งที่ 2 วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2565 – วันพุธที่ 14 ธันวาคม 2565
ครั้งที่ 3 วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 – วันพุธที่ 29 มีนาคม 2566
(กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง) 
สถานที่อบรม : เจแปนฟาวน์เดชั่น (ศูนย์ภาษาญี่ปุ่นอุระวะ จังหวัดไซทามะ)

เอกสารการสมัคร

  1. ระเบียบการสมัคร (ออนไซต์) (ภาษาญี่ปุ่น) (PDF)
  2. ระเบียบการสมัคร (ออนไซต์) (ภาษาอังกฤษ) (PDF)
  3. ระเบียบการสมัคร (ออนไลน์) (ภาษาญี่ปุ่น) (PDF)
  4. ระเบียบการสมัคร (ออนไลน์) (ภาษาอังกฤษ) (PDF)
  5. ใบสมัคร (ออนไลน์ และ ออนไซต์) (Word)

วันปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2565

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • เป็นครูสอนภาษาญี่ปุ่นในสถาบันหรือองค์กรในประเทศไทย และมีการจัดการศึกษาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการทำงานและใช้ชีวิตที่ญี่ปุ่น (เช่น มหาวิทยาลัย องค์กรผู้ส่ง วิทยาลัยอาชีวศึกษา และอื่นๆ) อีกทั้งต้องมีกำหนดทำงานที่องค์กรเดิมต่ออย่างน้อย 1 ปี หลังจากการอบรมเสร็จสิ้น
  • มีประสบการณ์การสอนตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป ณ วันที่ 1 เมษายน 2565
  • มีความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นในระดับ JLPT N3 หรือ JF Standard ระดับ B1 ขึ้นไป
  • ไม่เคยเข้าอบรม “โปรแกรมอบรมครูสอนภาษาญี่ปุ่นสำหรับสอนคนที่จะไปทำงานที่ญี่ปุ่นด้วยระบบทักษะเฉพาะทาง” ที่ศูนย์ภาษาญี่ปุ่นอุระวะ เจแปนฟาวน์เดชั่น ประเทศญี่ปุ่น

*หมายเหตุ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 จึงอาจมีการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการเข้าร่วมและเนื้อหาการอบรม หลังจากที่ท่านสมัครแล้ว โปรดทำความเข้าใจก่อนสมัคร

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามลิงก์ด้านล่างนี้ 

https://www.jpf.go.jp/j/urawa/trnng_t/other.html

หากท่านหรือผู้สอนภาษาญี่ปุ่นในสังกัดของท่านมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่ระบุไว้และมีความประสงค์ที่จะสมัครขอรับทุนอบรมดังกล่าวนี้  โปรดยื่นใบสมัครและเอกสารได้ที่เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ

ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
(ผู้รับผิดชอบ : Sato, ภัทรฐิชา)
ชั้น 10 อาคารเสริมมิตร เลขที่ 159 ถ.อโศกมนตรี
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพฯ 10110 
โทร. 02-261-7500-4
เวลาทำการ 9.00 น.-17.00 น.
ปิดทำการในวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ