การอภิปรายแบบซิมโพเซียมของ NIHONGO Partners Thailand

【การอภิปรายแบบซิมโพเซียมของ NIHONGO Partners Thailand
ในวันเสาร์ที่ 12 มีนาคม 2565 เวลา 10:00 น.
(เวลาไทย ) และ 12:00 น. (เวลาญี่ปุ่น) 】

เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ จะจัดการอภิปรายแบบซิมโพเซียม ในหัวข้อ “การดำเนินงานและผลสัมฤทธิ์ของ NIHONGO Partners ประจำประเทศไทย ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19” ทาง Webinar

ทางเจแปนฟาวน์เดชั่นได้ส่ง NIHONGO Partners ไปปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียนมัธยมศึกษาในประเทศไทย ในฐานะผู้ช่วยครูสอนภาษาญี่ปุ่นและแนะนำวัฒนธรรมญี่ปุ่น แต่เนื่องด้วยผลกระทบจากการแพร่ระบาดไวรัสโควิด 19 ทำให้โรงเรียนต้องปรับเปลี่ยนการเรียนการสอน และในฐานะ NIHONGO Partners ประจำประเทศไทยจำเป็นต้องรับมือกับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ด้วยเช่นกัน

การอภิปรายในครั้งนี้จะถ่ายทอดบทบาทและหน้าที่ของ NIHONGO Partners ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด 19  เช่น การให้ความช่วยเหลือจากเจแปนฟาวน์เดชั่นกับโรงเรียนมัธยมในประเทศไทย ผลงานและการปรับเปลี่ยนอย่างสร้างสรรค์ภายใต้ข้อจำกัดต่างๆ ของ NIHONGO Partners ในการทำกิจกรรมออนไลน์ และอื่น ๆ อีกมายมาย

ในงานอภิปรายครั้งนี้บรรยายเป็นภาษาญี่ปุ่น และไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงาน

สามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการสัมมนาได้ที่ https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_kwcDgFZ2SI6oTlEUSyA3VQ
(สามารถลงทะเบียนได้จนถึงก่อนเริ่มงาน)

หมายเหตุ: เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วจะได้รับอีเมลคอนเฟิร์มการเข้าร่วม Webinar