กิจกรรมเรียนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นออนไลน์ โอริงะมิ

กิจกรรมเรียนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นออนไลน์ โอริงะมิ

日本文化体験講座 折り紙 オンラインワークショップ

ขอเชิญชวนชาวไทยผู้ที่สนใจเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นและวัฒนธรรมดั้งเดิมการพับโอริงะมิ (การพับกระดาษแบบญี่ปุ่น) เข้าร่วมกิจกรรม โดยจะได้ทดลองพับกระดาษโอริงะมิจริง (ออนไลน์)

รายละเอียดการรับสมัคร

รับสมัคร : ผู้เรียนชาวไทย อายุ 15 – 60 ปี
จำนวน : 20  คน (รับสมัครตามลำดับก่อน – หลัง)
ค่าธรรมเนียม : ฟรี (JFBKK จะจัดส่งโอริงะมิให้กับผู้ที่ได้เข้าร่วม)
วิธีการสมัคร : สมัครผ่าน Google Form (รับสมัครตามลำดับก่อนหลัง)
https://forms.gle/nfT9BAHgWKExb23v5
ระยะเวลาในการรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน (12.00 น.) – วันพุธที่ 1 ธันวาคม 2564 (23.59 น.)

รายละเอียดกิจกรรม
วันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม 2564 เวลา 10:00 – 11:30 น.
กิจกรรมเป็นแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom 
10.00 น.   เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติและความเป็นมาของโอริงะมิ
10.15 น.   เรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นง่ายๆ ในการพับโอริงะมิ (สอนโดยครูชาวไทย)
10.45 น.   ทดลองพับโอริงะมิกับครูชาวญี่ปุ่น (พับประมาณ 4 – 5 ประเภท / มีครูชาวไทยคอยซัพพอร์ตตลอดกิจกรรม)
11.25 น.   แชร์ผลงานร่วมกัน
(หลังจบกิจกรรม รบกวนถ่ายรูปร่วมกันและตอบแบบสอบถาม)

หมายเหตุ
*ผู้เข้าร่วมไม่จำเป็นต้องมีความรู้ภาษาญี่ปุ่น
**กรณีที่ท่านได้สิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมและทาง JFBKK ได้ส่งโอริงะมิไปให้แล้ว แต่มีเหตุสุดวิสัยไม่สามารถเข้าร่วมได้ ท่านจะทำการจัดส่งโอริงะมิคืนให้กับ JFBKK (ผู้เข้าร่วมเป็นผู้ออกค่าจัดส่งเอง)