สัมมนาออนไลน์ “มะรุโกะโตะ” กับ “Beliefs” – วิธีใช้ตำรามะรุโกะโตะชั้นกลาง

สัมมนาออนไลน์ มะรุโกะโตะ” กับ “Beliefs” – วิธีใช้ตำรามะรุโกะโตะชั้นกลาง

This image has an empty alt attribute; its file name is qrcode_marugotoSeminar.png

วันเวลา : วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2565 เวลา 9:30 – 12:00 น.

ช่วงเวลารับสมัคร : วันจันทร์ที่ 25 เมษายน (10.00 น.)  – วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2565 (12.00 น.)
*รับสมัครตามลำดับก่อนหลัง / อาจมีการปิดรับสมัครก่อนกำหนดหากมีผู้สมัครเข้ามาเป็นจำนวนมาก

แบบฟอร์มสำหรับการสมัคร https://forms.gle/ik56cbKk9JMN9BBH6

เนื้อหา

  • การเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นเพื่อความเข้าใจซึ่งกันและกัน
  • จุดเด่นของตำรา “มะรุโกะโตะ”
  • คิดย้อนถึง “Beliefs” ของตนเอง
  • ตัวอย่างการใช้งานจริงของคอร์ส JF “มะรุโกะโตะ ชั้นกลาง”
  • ทดลองเป็นผู้เรียน

1. วิทยากร
Koji IIO, Triktima LERDKITLUCK

2. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วม

  • เป็นอาจารย์สอนภาษาญี่ปุ่นในระดับอุดมศึกษา หรืออาจารย์ในสังกัดโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นของประเทศไทย (ผู้ที่อยู่ในประเทศไทยจะได้รับพิจารณาให้เข้าร่วมก่อน)
  • อาจารย์ที่ใช้ภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาแม่ หรืออาจารย์ที่มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นอยู่ในระดับกลางขึ้นไป (JLPT N3 ขึ้นไป)

รับจำนวนไม่เกิน 50 คน (รับสมัครตามลำดับก่อนหลัง / อาจมีการปิดรับสมัครก่อนกำหนดหากมีผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบตามจำนวนที่กำหนด)

3. รูปแบบการสัมมนา
จัดทางออนไลน์ ผ่าน ZOOM Meeting

4. ใบเกียรติบัตร
ผู้ที่เข้าร่วมสัมมนามากกว่า 80% ขึ้นไป จะได้รับใบเกียรติบัตร