Public Forum: “Mekong on More Minds: The Geopolitics and Geoeconomics of Mainland Southeast Asia”

เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ร่วมกับ สถาบันศึกษาความมั่นคงและการต่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดให้มีการเสวนาสาธารณะ ในหัวข้อ “Mekong on More Minds: The Geopolitics and Geoeconomics of Mainland Southeast Asia” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ ตั้งแต่เวลา 09.30 – 12.00 น.

 

การเสวนาในครั้งนี้ได้จัดขึ้น เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองครบรอบ 10 ปี ของ “ปีแห่งการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศในลุ่มแม่น้ำโขง และญี่ปุ่น” โดยเชิญ นักวิชาการ นักวิจัย และอดีตเอกอัครราชทูต ที่มีชื่อเสียงมากมาย มาร่วมพูดคุย แลกเปลี่ยน หารือ เกี่ยวกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปทางด้านภูมิรัฐศาสตร์ และภูมิเศรษฐศาสตร์ ของประเทศต่างๆ ในอนุูภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง และบทบาทของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งได้รับเสียงตอบรับอย่างท่วมท้นจากคณะทูตานุทูต และผู้เข้าร่วมต่างๆ มากมายกว่า 150 คน

กำหนดการ

09.00 – 09.30 น.ลงทะเบียน
09.30 – 09.45 น.กล่าวเปิดโดย
คุณโยชิโอกะ โนริฮิโกะ
ผู้อำนวยการบริหาร
เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
09.45 – 10.30 น.ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “ยุทธศาสตร์เปิดเสรีแห่งภูมิภาคอินโด-แปซิฟิค : มุมมองจากญี่ปุ่น” โดย
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ
ดร. ทะนะกะ อะกิฮิโกะ
อธิการบดี  สถาบันบัณฑิตเพื่อการศึกษานโยบายสาธารณะแห่งชาติ  ประเทศญี่ปุ่น
(National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS, Japan)
10.30 – 11.30 น.เวทีอภิปราย โดย

(1) ศาสตราจารย์ ดร. ยศ สันตสมบัติ
คณะสังคมศาสตร์   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

(2) เอกอัครราชทูตโพ  โสธิรักษ์
ผู้อำนวยการบริหาร
สถาบันกัมพูชาเพื่อสันติภาพและความร่วมมือ

 

(3) ดร. ชู มิน เถา
นักวิจัย
สถาบันการทูตแห่งเวียดนาม

 

ดำเนินรายการโดย
รศ. ดร. ฐิตินันท์ พงษ์สุทธิรักษ์
ผู้อำนวยการ
สถาบันศึกษาความมั่นคงและนานาชาติ
คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

11.30 – 12.00 น.ถาม-ตอบ

 

ประวัติวิทยากร:

 

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ทะนะกะ อะกิฮิโกะ

 

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ทะนะกะ อะกิฮิโกะ   อธิการบดี สถาบันบัณฑิตเพื่อการศึกษานโยบายสาธารณะแห่งชาติ  ประเทศญี่ปุ่น  (National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS) ก่อนเข้ารับตำแหน่งในปัจจุบัน ศาสตราจารย์ ดร.ทะนะกะ สอนทางด้านการเมืองระหว่างประเทศ ที่สถาบันเพื่อการศึกษาขั้นสูงเกี่ยวกับภูมิภาคเอเชีย แห่งมหาวิทยาลัยโตเกียว เป็นเวลาหลายปี  หลังจากนั้น ดำรงตำแหน่งสูงสุด ในฐานะประธาน องค์การเพื่อความร่วมมือแห่งประเทศญี่ปุ่น (Japan International Cooperation Agency (JICA) ตั้งแต่เดือนเมษายน ปี 2012 ถึงเดือนกันยายน 2015

 

นอกจากนี้ ศาสตราจารย์ ดร.ทะนะกะ ยังเคยดำรงตำแหน่ง รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยโตเกียว ตั้งแต่ปี 2009 – 2011 และประธานคณะกรรมการ องค์กรเพื่อผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (UNHCR) ของประเทศญี่ปุ่น ศาสตราจารย์ ดร.ทะนะกะ สำเร็จการศึกษาปริญญาเอก ทางด้านรัฐศาสตร์ จากสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ สหรัฐอเมริกา ท่านมีผลงานงานเขียนที่มีชื่อเสียงมากมาย เกี่ยวกับประเด็นด้านการเมืองและความมั่นคงระหว่างประเทศทั้งภาษาอังกฤษและญี่ปุ่น อาทิ The New Middle Ages: The World System in the 21st Century (Tokyo: The International House of Japan, 2002) และผลงานชิ้นล่าสุด Japan in Asia: Post-Cold-War Diplomacy (Tokyo: Japan Publishing Industry Foundation for Culture, 2017)

เอกอัครราชทูต โพ โสธิรักษ์

 

อดีตเอกอัครราชทูตกัมพูชาประจำประเทศญี่ปุ่น และปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการบริหาร สถาบันกัมพูชาเพื่อสันติภาพและความร่วมมือ (Cambodian Institute for Cooperation and Peace : CICP)  สำเร็จการศึกษาทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ จากมหาวิทยาลัยโอเรกอน สหรัฐอเมริกา  เคยทำงานเป็นวิศวกร ประจำบริษัทโบอิ้ง ในเมืองซีแอตเทิล รัฐวอชิงตัน ระหว่างปี 1981-1985 หลังจากนั้น ได้เข้ารับตำแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เหมืองแร่ และพลังงาน ของรัฐบาลกัมพูชา ตั้งแต่ปี 1993-1998 และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือ ระหว่างเดือนกันยายน ปี 2013 ถึงเดือนมกราคม 2014  และดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาให้กับรัฐบาลกัมพูชาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2014 จนถึงปัจจุบัน

ศาสตราจารย์ ดร. ยศ สันตสมบัติ

 

อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จบการศึกษาปริญญาเอกด้านมานุษยวิทยาจาก University of California, Berkeley มีผลงานทางวิชาการและผลงานตีพิมพ์ อาทิ สืบสายเลือด: รวมเรื่องสั้นทางมานุษยวิทยา, ฟรอยด์และพัฒนาการของจิตวิเคราะห์: จากความฝันสู่ทฤษฎีสังคม  และได้รับเชิญไปเป็นนักวิจัยประจำ สถาบันเอเชียอาคเนย์ศึกษา ประเทศสิงคโปร์ เมื่อปี พ.ศ. 2560  รวมทั้งมีผลงานตีพิมพ์เล่มล่าสุด เรื่อง “ผลกระทบการเติบโตของจีนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง”

ดร. ชู มิน เถา

 

ดร. ชู มิน เถา เป็นนักวิจัย ประจำสถาบันการทูตแห่งเวียดนาม มาตั้งแต่ปี 2010 โดยมีความเชี่ยวชาญด้านการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย  ระบบธรรมาภิบาลและการค้าในกลุ่มประเทศ APEC และ ASEAN ตลอดจนประเด็นด้านความมั่นคงในภูมิภาคและของโลก  ดร.ชู มิน เถา สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีและโทจาก มหาวิทยาลัยเดลี ประเทศอินเดีย และปริญญาเอกทางด้านรัฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเมอร์ด็อค ประเทศออสเตรเลีย

รศ. ดร. ฐิตินันท์ พงษ์สุทธิรักษ์

 

รองศาสตราจารย์ ดร. ฐิตินันท์ เป็นผู้อำนวยการ สถาบันศึกษาความมั่นคงและนานาชาติ และอาจารย์ประจำภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   สำเร็จการศึกษาปริญญาโทจาก Johns Hopkins School of Advanced International Studies สหรัฐอเมริกา  และปริญญาเอกจาก London School of Economics and Political Sciences ประเทศอังกฤษ  เป็นผู้มีผลงานทางวิชาการมากมายในด้านการเมืองและการต่างประเทศของประเทศไทย และภูมิภาคอาเซียน รวมทั้งงานวิจัยเกี่ยวกับนโยบายความร่วมมือด้านความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียตะวันออก บทบาทสหรัฐอเมริกาในเวทีโลก เป็นต้น  นอกจากนี้ อาจารย์ฐิตินันท์ยังได้รับเชิญให้ไปบรรยายในเวทีทางวิชาการและนโยบายต่างประเทศมาแล้วมากมายทั่วโลก ตลอดจนเคยทำงานด้านสื่อสารมวลชนให้กับ สำนักข่าว BBC World Service และเป็นผู้ให้ข้อคิดเห็นที่น่าสนใจยิ่งเกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองไทย และการต่างประเทศ ผ่านคอลัมน์ใน The Bangkok Post และ The Strait Time ของสิงคโปร์