วารสารเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ

ฉบับที่ 8 เดือนกันยายน พ.ศ. 2554

สารบัญ

บทความพิเศษ

JF Standard for Japanese-Language Education -โอกาสในการนำ Can-do มาใช้- MORIMOTO Yukako 1

วิทยานิพนธ์

   
ทำนองเสียงของคำช่วย「ネ」ในภาษาญี่ปุ่น อัษฎายุทธ ชูศรี 15
Factors associated with JFL Learners’ writing anxiety ISHIBASHI Reiko 25
โอกาสและความเป็นไปได้ของ “การพัฒนาตัวเองของอาจารย์” ในการทำงานร่วมกันกับอาจารย์ชาวญี่ปุ่นในการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นระดับมหาวิทยาลัย : การวิเคราะห์จากมุมมองของอาจารย์ชาวไทยที่เคยมีประสบการณ์การทำงานร่วมกับอาจารย์ชาวญี่ปุ่น KATAGIRI Junji กนกวรรณ เลาหบูรณะกิจ คะตะกิริ IKETANI Kiyomi NAKAYAMA Eiji 35
“การเชื่อมสัมพันธ์” จากการแบ่งหน้าที่ระหว่างผู้สอนชาวไทยและชาวญี่ปุ่น – กรณีศึกษาภาควิชาภาษาญี่ปุ่นของมหาวิทยาลัย R ในประเทศไทย- KATSUKI Yusuke 45
“คง” คือ “ดะโร” หรือ – สำนวนการคาดคะเนที่พบในการแปล – ศิรัสนันท์ เกียรติกอบชัย 55
ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถภาษาญี่ปุ่นและแรงจูงใจในการเรียนภาษาญี่ปุ่น – กรณีศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยชาวไทย – UTSUGI Takatoshi 65
The Relationship between Factors in Increasing Motivation to Learn Japanese Language and Learning-action at Secondary Schools in Thailand - Factors in Intrinsic Motivation While Teaching Japanese Language- YOSHIKAWA Keiko 75

รายงานผลงานสำรวจและการปฏิบัติจริง

   
A Practical Study of Calligraphy in Teaching Japanese Characters – Through Teaching a Sequence of Characters to Thai Learners – HAYASHI Asako 85
การพัฒนาความสามารถภาษาญี่ปุ่นเกี่ยวกับตารางและแผนภาพ – รายงานการปฏิบัติจริงในชั่วโมงการฟังและสนทนาชั้นกลาง – MATSUTA Yoshiko TABUCHI Namiko 95
ความต้องการในการใช้ภาษาญี่ปุ่นของนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นที่โรงแรมในประเทศไทย – จากการสำรวจแบบสอบถามของนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น – NAKAI Masaya CHIBA Masahito 105
การศึกษาภาษาญี่ปุ่นในระดับมัธยมศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา – ปัญหาและความสำคัญจากมุมมองของครูผู้สอน – NISHINO Ai TAHARA Yuka UCHIDA Yoko 115
การแลกเปลี่ยนทางไกลโดยโกลเบิ้ลเน็ตเวิร์ค – เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมในการเรียนรูปแบบใหม่ – YOSHIDA Naoko 125

บันทึกเกี่ยวกับงานวิจัย

   
Approach to enrich skills in Japanese writing -A study with interviews from Thai college students – KANOME Yoko 135
บทคัดย่อ   141