การจัดประชุมสัมมนาวิธีการสอนภาษาญี่ปุ่น

เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ จะจัดการประชุมสัมมนาวิธีการสอนภาษาญี่ปุ่นสำหรับครูผู้สอนภาษาญี่ปุ่นชาวไทยในระดับมัธยมศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การสอน เพื่อให้เกิดประสิทธิผลแก่ผู้เรียนและผู้สอน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในห้องเรียน การประชุมสัมมนานี้จะจัดขึ้นในวันเสาร์ และวันอาทิตย์หมุนเวียนไปตามภูมิภาคต่างๆ โดยในเทอมปลาย ปีการศึกษา 2563 นี้ มีกำหนดจัดประชุมสัมมนาในหัวข้อ “เป็นครูสอนภาษาญี่ปุ่นสนุกจริงหรือ? – แนวทางการทำงานให้สนุกยิ่งขึ้น –” (日本語教師のしごとは楽しい?-今より日本語教師を楽しむためのヒント-) ดังนี้

วันเวลาที่อบรมสถานที่วิทยากรปิดรับสมัคร
 20-21 กุมภาพันธ์ 2564
9.00-16.00 น.
โรงแรมไทปัน กรุงเทพฯ (ครั้งที่1)อาจารย์ Koji Iio และ
อาจารย์นริศรา ทองมี 
วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 
6-7 มีนาคม 2564
9.00-16.00 น.
โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรังอาจารย์ Koji Iio และ
อาจารย์ปรียวรรณ โพษิตลิมปกุล 
วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 
  เขตการรับสมัครเข้าอบรม

กรุงเทพฯ (ครั้งที่ 1)ได้แก่จังหวัด กรุงเทพฯ ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม นนทบุรี นครปฐม อยุธยา สิงห์บุรี ลพบุรี สระบุรี สระแก้ว  ราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง นครนายก ปราจีนบุรี ฉะชิงเทรา ชลบุรี จันทบุรี ตราด ระยอง *เพชรบุรี *ประจวบคีรีขันธ์
จังหวัดตรังได้แก่จังหวัด ตรัง กระบี่ ชุมพร ระนอง ภูเก็ต พังงา สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สตูล สงขลา พัทลุง ปัตตานี ยะลา นราธิวาส *เพชรบุรี *ประจวบคีรีขันธ์  * เลือกสมัครที่ใดที่หนึ่งได้ 
*หมายเหตุการจัดประชุมสัมมนาในหัวข้อนี้จะจัดอีก 2 ครั้ง ที่จังหวัดเชียงใหม่  (สำหรับครูผู้สอนในเขตพื้นที่ภาคเหนือ) และกรุงเทพฯ (ครั้งที่ 2)
(สำหรับครูผู้สอนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ในเทอมต้น ปีการศึกษา 2564 ซึ่งจะแจ้งกำหนดการให้ทราบต่อไป
 **หมายเหตุหากเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มมากขึ้นอาจมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนรูปแบบการจัดเป็นรูปแบบออนไลน์แทน

อนึ่ง เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการประชุมสัมมนา เช่น ค่าสถานที่ ค่าวิทยากร ค่า เอกสาร และช่วยสนับสนุนค่าเดินทาง และค่าที่พักสำหรับผู้เข้าประชุมสัมมนา (ภายใต้เงื่อนไขของเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ)

สมัครออนไลน์:   https://forms.gle/Lr83inWiJXXYV1Nk9

大学日本語教育セミナー

大学日本語教育セミナー

国際交流基金バンコク日本文化センターはタイ国日本語日本文化教師協会との共催で「大学日本語教育セミナー」を毎年7月ごろに行っています。

目的:

タイ国内の大学日本語教師のニーズに応え、専門性の高い講義・ワークショップを実施します。 大学間日本語教育ネットワークの拡充を図ります。 参加者の日本語教育に関する知識を拡充し、よりよい実践につなげます。

参加資格:大学の教師

申込期間:5月中旬~7月初旬

今までのセミナー 

สัมนาการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นของมหาวิทยาลัย

สัมนาการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นของมหาวิทยาลัย

เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ร่วมกับสมาคมครูภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย (JTAT) จัดสัมมนาการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นของมหาวิทยาลัย ปีละ1ครั้ง ประมาณช่วงเดือนกรกฎาคม โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้

จุดมุ่งหมาย

จัดสัมมนาหรือเวิร์คช้อปตามความต้องการของอาจารย์สอนภาษาญี่ปุ่นในระดับมหาวิทยาลัยในประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างเครือค่ายการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นระหว่างมหาวิทยาลัย เพื่อยกระดับความรู้เกี่ยวกับการเรียนการสอนของผู้เข้าร่วม  เพื่อจะได้นำไปสู่ภาคปฏิบัติการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น

คุณสมบัติผู้เข้า  อาจารย์ในระดับมหาวิทยาลัย

ช่วงเปิดรับสมัคร  ประมาณกลางเดือนพฤษภาคม-ต้นเดือนกรกฎาคม

สัมมนาที่ผ่านมา