สัมมนาออนไลน์สำหรับอาจารย์ภาษาญี่ปุ่นระดับมหาวิทยาลัย หัวข้อ “How to move into a beautiful state :เพื่อเพิ่มความสุขให้กับอาชีพครูภาษาญี่ปุ่นให้มากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่”

สัมมนาออนไลน์ สำหรับอาจารย์ภาษาญี่ปุ่นระดับมหาวิทยาลัย

หัวข้อ: “How to move into a beautiful state: เพื่อเพิ่มความสุขให้กับอาชีพครูภาษาญี่ปุ่นให้มากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่”

หัวข้อย่อยและวันเวลาสัมมนา :

 1. วิธีป้องกันภาวะหมดไฟ (Burnout) และสร้างความสำเร็จอย่างยั่งยืน (วิทยากร: Mr. KAWAI Katsuhito)
  วันอังคารที่ 18 ตุลาคม เวลา 17:00-18:00
 2. วิธีประสานใจกับผู้เรียน (วิทยากร: Ms. Nami BARDEN)
  วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม เวลา 14:00-15:00
 3. วิธีสร้างสมดุลชีวิตครอบครัวและการทำงาน (วิทยากร: Mr. KAWAI Katsuhito)
  วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน เวลา 17:00-18:00
 4. วิธีเพิ่มความมั่นใจในตนเอง (วิทยากร: Ms. Nami BARDEN)
  วันเสาร์ที่ 21 มกราคม เวลา 14:00-15:00

         ※ หลังสัมมนามีช่วงแลกเปลี่ยนข่าวสารการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น 30 นาที

สัมมนาผ่านทาง : Zoom 

ภาษาที่ใช้    : ภาษาญี่ปุ่น (มีการแปลภาษาไทย)

เงื่อนไขในการเข้าร่วม :

 • เป็นอาจารย์ภาษาญี่ปุ่นในระดับอุดมศึกษาของไทย
 • สามารถเปิดกล้องและไมค์ระหว่างกิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้ และเข้าร่วมกิจกรรมอย่างเต็มที่
  ※ สม้ครได้โดยไม่จำเป็นต้องผ่านการเข้าร่วมสัมมนาในวันที่ 23 ก.ค. 2565

จำนวนผู้เข้าร่วม: 30 คนต่อรอบ

ระยะเวลารับสมัคร: วันจันทร์ที่ 26 กันยายน-วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2565 เวลา 12.00น.

สมัครได้ที่https://forms.gle/faxfkaGbu6szRgL98
            ※ ต้องสมัครเข้าร่วม 3 หัวข้อขึ้นไปจึงจะได้รับประกาศนียบัตรตามเงื่อนไข

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม: Terms & Conditions