สัมมนาการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น หัวข้อ “สัมผัสการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นตามแนวทาง Task-based Language Teaching จากตำรา『タスクベースで学ぶ日本語 中級1』”

เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมสัมมนาการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น

เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ (JFBKK) จะจัดสัมมนาการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นในรูปแบบเฟซทูเฟซสำหรับผู้สอนในระดับอุดมศึกษาของไทยและโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นที่สอนตั้งแต่ระดับชั้นกลางขึ้นไป ซึ่งสัมมนาครั้งนี้จะเป็นการเรียนรู้โครงสร้างและเนื้อหาของตำรา『タスクベースで学ぶ日本語 中級1』ซึ่งจัดทำโดย Japanese Language Programs, College of Liberal Arts, International Christian University ตามแนวคิด Task-based Language Teaching รวมทั้งร่วมทดลองเรียนโดยมีอาจารย์ NISHINO Ai (International Christian University)และอาจารย์ HAGIWARA Akiko (Ochanomizu University) ผู้เขียนตำราเป็นวิทยากร

สัมมนาครั้งนี้จำกัดผู้เข้าร่วมจำนวน 40 คน ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ตามรายละเอียดด้านล่าง

【หัวข้อ】 สัมผัสการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นตามแนวทาง Task-based Language Teaching จากตำรา『タスクベースで学ぶ日本語 中級1』

【รายละเอียดเพิ่มเติม】  http://tnfy.cc/t7tew

【คุณสมบัติผู้เข้าร่วม】เป็นผู้สอนภาษาญี่ปุ่นในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาของไทยหรือโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นที่สอนตั้งแต่ระดับชั้นกลางขึ้นไป

【กำหนดการรับสมัคร】  วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ – วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม2566 (เวลา 12:00น.)

【กรอกใบสมัครได้ที่】 https://forms.gle/sitwaESjB2dsY6yk9