เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ “ตำราภาษาญี่ปุ่นและการเรียนรู้ภาษาที่สอง”


เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ร่วมกับสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปุ่น) จัดสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ “ตำราภาษาญี่ปุ่นและการเรียนรู้ภาษาที่สอง” ให้แก่ครูภาษาญี่ปุ่นและผู้ที่สนใจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เข้าใจถึงลักษณะพิเศษของตำราภาษาญี่ปุ่นที่ใช้บ่อยในประเทศไทย ซึ่งจะช่วยให้สามารถเลือกใช้ตำราที่เหมาะกับผู้เรียนได้ อีกทั้งยังเป็นโอกาสให้ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับตำราภาษาญี่ปุ่น โดยมีรายละเอียดดังนี้

◆ วันและเวลาสัมมนา : วันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2566 เวลา 9:00-12:00 น.
◆ ภาษาที่ใช้ : ภาษาไทย
◆ เนื้อหา :
  • การบรรยายพิเศษ “การเรียนรู้ภาษาที่สอง”  โดย รศ.ดร.สุณีย์รัตน์ เนียรเจริญสุข
  • เสวนา “วิเคราะห์เจาะลึก ตำราภาษาญี่ปุ่น”
◆ จำนวนผู้เข้าร่วม :  ครูผู้สอนภาษาญี่ปุ่น นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจ จำนวน 400 คน
(พิจารณาตามลำดับการรับสมัคร)
◆ รูปแบบสัมมนา : ออนไลน์ผ่านทาง Zoom
◆ ช่วงเวลารับสมัคร : 10 กรกฎาคม -18 สิงหาคม 2566 (ก่อนเวลา 12:00 น.)
◆ สมัครฟรีได้ที่ : https://forms.gle/bLHf3pNvGwrnwcSDA

แจ้งผลการรับสมัครทางอีเมลภายในวันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2566