เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมสัมมนาทดลองเรียนแบบเรียน “อิโระโดะริ” และแชร์แนวทางการสอน สัญจร ณ หาดใหญ่ จ.สงขลา


ลิงก์แบบฟอร์มใบสมัคร : https://forms.gle/6DxFaDxeA1CuRzc4A

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://drive.google.com/file/d/1zs10jonD1eM2FpEHGjREYIBdy0pHq-xZ/view?usp=drive_link