สัมมนา JTAT-JFBKK : เมื่อต้องอยู่กับ AI จะนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างไรกับการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น


ด้วยสมาคมครูภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย JTAT) ร่วมกับเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ (JFBKK) จะจัดสัมมนาในหัวข้อ “เมื่อต้องอยู่กับ AI จะนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างไรกับการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น” ในวันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2566 ณ ห้องประชุมเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ระหว่างเวลา 08.50-16.15 น. ผู้ที่สนใจมาเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี AI สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเข้าร่วมได้

→กดลิงก์เพื่อสมัครเข้าร่วมสัมมนา
https://forms.gle/UaX2pdozRa5pQA4M7

→ดาวน์โหลดจดหมายเชิญเข้าร่วมสัมมนา