การอบรมเพื่อพัฒนาความสามารถภาษาญี่ปุ่นในรูปแบบออนไลน์และออนไซต์สำหรับครูระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา

หัวข้อ :“การอบรมเพื่อพัฒนาความสามารถภาษาญี่ปุ่นในรูปแบบออนไลน์และออนไซต์สำหรับครูระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา”
วันเวลาจัด :ออนไลน์ วันที่ 4 เมษายน – วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 9:30-15:30 น.
ออนไซต์ วันเสาร์ที่ 7- วันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2565 เวลา 9:30-15:30 น.
วิธีการสมัคร :https://forms.gle/tnmjydpzVH7WjacE7
ปิดรับสมัคร :วันพุธที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 12:00 น.
(*หากครบจำนวนที่กำหนดแล้วอาจปิดรับสมัครก่อน)
กรุณาดูรายละเอียดการอบรมได้ในเอกสารประกอบการสมัคร Application Guideline