การแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่นออนไลน์ Story Telling 15×15

สามารถดูการแข่งขันได้จากที่นี่ค่ะ

การแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่นออนไลน์ Story Telling 15×15

การแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่นออนไลน์ Story Telling 15×15 เป็นการแข่งขันที่จัดทำเป็นครั้งแรกโดย  เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ  ซึ่งได้แรงจูงใจจาก Pecha Kucha  เทคนิคในการถ่ายทอดความคิดของตัวเองออกมาอย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพในการสื่อสาร  โดยการเล่าเรื่องจากภาพสไลด์ จำนวน 20 ภาพๆ ละ 20 วินาที

แต่ในการแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่นออนไลน์ ” Story Telling 15×15  ครั้งนี้  นักเรียนจะเลือกภาพ 15 ภาพจากภาพ 100 ภาพที่เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ  ส่งไปให้ล่วงหน้า ใช้เวลาเล่าเรื่องจากภาพๆ ละ 15 วินาที กล่าวคือ นักเรียนกลุ่มละ 2 คน ช่วยกันเลือกภาพ 15 ภาพแล้วนำมาเรียบเรียงเล่าเป็นเรื่องราวที่แสดงให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์และความเป็นเอกลักษณ์ โดยใช้เวลาบรรยายภาพๆ ละ 15 วินาที รวม 15 ภาพ (15 ภาพ×15 วินาที)

※ คลิกเพื่อขยายภาพให้ใหญ่ขึ้น

ในครั้งนี้ มีนักเรียนมัธยมปลายจำนวน 30 คน จากโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศ 15 โรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน และจะมีอดีต NIHONGO Partners ที่เคยเป็นผู้ช่วยครูสอนภาษาญี่ปุ่นจำนวน 15 คน ทำหน้าที่ช่วยเหลือในแต่ละโรงเรียนเป็นเวลาประมาณ 1 เดือน โดยใช้วิธีการฝึกแบบออนไลน์จากญี่ปุ่น เช่น ฝึกการออกเสียงให้นักเรียน และแนะนำการใช้ภาษา และสำนวนต่างๆ เป็นต้น

ในวันแข่งขันจะไลฟ์สดผ่านช่อง YouTube ซึ่งสามารถชมบรรยากาศการแข่งขันได้ฟรี มาติดตามชมกันว่า นักเรียนมัธยมปลายที่เข้าร่วมการแข่งขันจาก 15 โรงเรียนทั่วประเทศไทย จะนำเสนอเรื่องราวอย่างไรกันบ้างนะคะ

เกณฑ์การแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่นออนไลน์

แนะนำโครงการ NIHONGO Partners

รายละเอียดการแข่งขัน

วันเวลาวันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2020
เวลา10:00-12:00 (เวลาประเทศไทย)
12:00-14:00 (เวลาประเทศญี่ปุ่น)
วิธีการรับชม YouTube ฟรี
ผู้เข้าร่วมการแข่งขันนักเรียนมัธยมปลายจำนวน 30 คน(จากโรงเรียนทั่วประเทศ 15 โรงเรียน ๆ ละ 2 คน หนึ่งกลุ่ม)
ไลฟ์สดผ่านช่อง YouTube

โรงเรียนที่เข้าร่วมการประกวด

※ เรียงชื่อโรงเรียนตามลำดับภาษาอังกฤษ

~JFBKK YouTube Channel⬇~