ศิลปะและวัฒนธรรม

ยากิชิเมะ – ปั้นดิน เปลี่ยนโลก

กรุงเทพ 25 ส.ค.-26 ก.ย. 2566 ขอนแก่น 7 ต.ค.-26 พ.ย. 2566

CROSSCUT ASIA Delicious! Online Film Festival

ระยะเวลางาน 21 ม.ค. ถึง 3 ก.พ. 2565

เทศกาลภาพยนตร์ญี่ปุ่นแบบออนไลน์ 2565

สตรีมภาพยนตร์ญี่ปุ่นใน 24 ประเทศ! “เทศกาลภาพยนตร์ญี่ปุ่

Cinema Kabuki 2021: “RENJISHI” and “RAKUDA”

บันทึกการแสดง Cinema Kabuki 2021 “RENJISHI” และ “RAKUDA