กิจกรรม Workshop Online สำหรับผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น

เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรม Workshop Online สำหรับผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)

เนื่องด้วยที่ผ่านมา เจแปนฟาวน์เดชั่นได้มีการจัดทำสื่อการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นขึ้นมากมายเพื่อให้สอดคล้องกับวิถีการใช้ชีวิตในปัจจุบัน จึงได้มีการจัดกิจกรรม Workshop ภาษาญี่ปุ่นระดับเบื้องต้นขึ้นมา โดยเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้ทำความรู้จักกับภาษาญี่ปุ่นในระดับเบื้องต้น และยังมีการแนะนำสื่อเรียนออนไลน์สำหรับการเรียนรู้ด้วยตัวเองอีกด้วย จึงใคร่ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเรียนภาษาญี่ปุ่นทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

วันเวลา :
กิจกรรมจะจัดขึ้นทั้งหมด 2 วัน ได้แก่
วันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2564 เวลา 10.00 – 11.30 น. และ
วันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2564 เวลา 10.00 – 11.30 น.

ลักษณะการบรรยาย :
บรรยายผ่านโปรแกรม  Zoom (แนะนำให้ใช้คอมพิวเตอร์ในการเข้าร่วม)
มีการพูดคุยแสดงความคิดเห็น (กรุณาเปิดกล้องและไมโครโฟน)
*จะติดต่อไปยังผู้สมัครทุกท่านว่าได้เข้าร่วมกิจกรรมหรือไม่ ในวันอังคารที่ 5 มกราคม 2564 *URL และรหัสผ่าน จะส่งให้ในวันก่อนเริ่มกิจกรรมหนึ่งวัน

ผู้บรรยาย : คุณเรโกะ (วรจรรย์ แสงเงิน) และ อ. ฑริกติมา เลิศกิจลักษณ์

เนื้อหาในการบรรยาย :

 • วันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2564
  • เรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นผ่านเกมควิซ
  • ฝึกทักทายและแนะนำตัวเป็นภาษาญี่ปุ่นผ่านคอร์สเรียนอะนิเมะและมังงะ
  • ทำความรู้จักกับตำราเรียน “มารุโกะโตะ” และสื่อออนไลน์สำหรับการเรียนภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น
 • วันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2564
  • รู้จักแพลตฟอร์มเรียนคอร์สภาษาญี่ปุ่นออนไลน์ “มินาโตะ”
  • เรียนรู้อักษรภาษาญี่ปุ่นผ่านแอปพลิเคชันช่วยจำ
  • ทดลองเรียนคอร์สภาษาญี่ปุ่นออนไลน์ บอกสิ่งที่ตนชอบเป็นภาษาญี่ปุ่น

กลุ่มเป้าหมาย :
ชาวไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป ซึ่งมีความสนใจเรียนภาษาญี่ปุ่นระดับเบื้องต้น ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อนก็สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้

ภาษาที่ใช้ในการบรรยาย : ภาษาไทย (และมีการฝึกใช้ภาษาญี่ปุ่น)

จำนวนที่รับสมัคร : 50 คน ต่อครั้ง
*ผู้สมัครสามารถเลือกเรียนวันใด วันหนึ่ง หรือทั้งสองวันก็ได้
*กรณีที่มีผู้สมัครมามากกว่า 50 คน จะทำการจับฉลาก และแจ้งทางอีเมลในวันอังคารที่ 5 มกราคม 2564

การสมัคร : https://forms.gle/8EN68oDYaycot3Wq8

เปิดรับสมัคร :
วันอังคารที่ 8 ธันวาคม (12.00 น.) – วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563 (12.00 น.)
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
(อาจารย์ฑริกติมา)  02-261-7500 -4
หรือทางอีเมล info-jftb@ba.jpf.go.jp