การอบรมเชิงปฏิบัติการวิธีการสอนภาษาญี่ปุ่นสำหรับครูสอนภาษาญี่ปุ่นระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 “จริงหรือที่สอนแค่ภาษาญี่ปุ่นอย่างเดียวก็พอ?! – สอนอย่างไรให้นักเรียนเอาตัวรอดในสังคมยุคนี้ -“

เปิดรับสมัครครูสอนภาษาญี่ปุ่นในระดับมัธยมศึกษา “การอบรมเชิงปฏิบัติการวิธีการสอนสำหรับครูสอนภาษาญี่ปุ่นระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567”

หัวข้อ : จริงหรือที่สอนแค่ภาษาญี่ปุ่นอย่างเดียวก็พอ?! – สอนอย่างไรให้นักเรียนเอาตัวรอดในสังคมยุคนี้ –

วันเวลา : วันเสาร์ 9:00-16:30 น. และวันอาทิตย์ 9:00-14:00 น.

รูปแบบ : ออนไซต์ ทั้งหมด 5 รอบ ใน 5 ภูมิภาคทั่วประเทศไทย

โปรดศึกษารายละเอียดการสมัครเพิ่มเติม

การรับสมัคร :
ครั้งที่ 1 (สำหรับรอบที่ 1 กรุงเทพฯ, รอบที่ 2 ภาคกลาง และรอบที่ 3 ภาคใต้)
เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันพุธที่ 17 กรกฎาคม 2567 เวลา 12:00 น.
▼กรอกใบสมัครได้ที่ https://forms.gle/oQtSGpbSARUqrZDD7

ครั้งที่ 2 (สำหรับรอบที่ 4 ภาคเหนือ และรอบที่ 5 ภาคอีสาน)
เริ่มรับสมัครในเดือนตุลาคม จนถึงวันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2567
▼จะประชาสัมพันธ์ให้ทราบทางเว็บไซต์และสื่อออนไลน์ของเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ รวมถึงทางอีเมลสำหรับผู้ที่เป็นสมาชิกของฝ่ายภาษาญี่ปุ่น เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ