สัมมนาการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์ ประจำปี 2564

สัมมนาการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์ ประจำปี 2564

เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ได้รับเกียรติจาก Prof. YAMADA Tomohisa และ Assoc. Prof. Dr. ITO Hideaki ผู้เขียนหนังสือ『オンライン授業を考える』มาเป็นวิทยากรในสัมมนาการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น

สัมมนาในครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 2   ช่วง  ช่วงที่1 จัดในรูปแบบ Webinar เพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมได้เป็นจำนวนมาก และช่วงที่ 2 จัดในรูปแบบ Workshop

【รายละเอียดสัมมนา】  ※โปรแกรมสัมมนาได้ที่ไฟล์แนบ
วันเวลา :วันเสาร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565
ช่วงที่ 1 10:00-11:30 Webinar “ความรู้ความสามารถทางด้านICTของครูสอนภาษาญี่ปุ่น”
ช่วงที่ 2 13:00-14:40 Workshop“การคำนึงว่า อะไรคือสิ่งที่จำเป็นสำหรับชั่วโมงการเรียนการสอนของฉัน”
วิทยากร :Prof. YAMADA Tomohisa (Seinan Gakuin University) , Assoc. Prof. Dr. ITO Hideaki (University of Tsukuba)
สัมมนาผ่านทาง :Zoom
ค่าสมัคร :ไม่เสียค่าใช่จ่าย
จำนวนคนและภาษาที่ใช้ :ช่วงที่ 1 Webinar จำนวน 500 คน  ใช้ภาษาญี่ปุ่น (เอกสารประกอบสัมมนา มีคำแปลภาษาไทย)
ช่วงที่ 2 Workshop จำนวน 40คน ใช้ภาษาญี่ปุ่น (การพูดคุยในกลุ่มย่อย สามารถใช้ภาษาไทยได้)
การรับสมัคร :วันจันทร์ที่ 24 มกราคม – วันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ เวลา 12.00 น.
สมัครได้ที่https://forms.gle/z8ybUMYE2K4ebaqz7

ข้อควรระวัง

  • ในกรณีที่มีผู้สมัครเกินกว่าจำนวนที่กำหนด จะให้สิทธิ์อาจารย์ที่สอนในประเทศไทยก่อน
  • ผู้ที่จะเข้า Workshop จะต้องเป็นผู้ที่สมัครเข้า Webinar ด้วย  และในขณะทำกิจกรรมกลุ่มย่อย ขอให้เปิดกล้องและเปิดไมค์ในขณะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
  • การประกาศผลว่าสามารถเข้าร่วมได้หรือไม่  จะประกาศผ่านทางอีเมลภายในวันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์  2565 ส่วน Zoom ID และ Passcode จะแจ้งผ่านทางอีเมลอีกครั้งในวันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565
  • ใบเกียรติบัตรจะส่งให้ผู้ที่ตอบแบบสอบถามภายในวันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

โปรแกรมสัมมนา
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ jldseminar@ba.jpf.go.jp