สัมมนาออนไลน์สำหรับอาจารย์ภาษาญี่ปุ่นระดับมหาวิทยาลัย หัวข้อ “How to move into a beautiful state -Mindset เพื่อเพิ่มความสุขให้กับอาชีพครูภาษาญี่ปุ่นอย่างปราศจากความลังเลสงสัย-”

สัมมนาออนไลน์ สำหรับอาจารย์ภาษาญี่ปุ่นระดับมหาวิทยาลัย

หัวข้อ: How to move into a beautiful state -Mindset เพื่อเพิ่มความสุขให้กับอาชีพครูภาษาญี่ปุ่นอย่างปราศจากความลังเลสงสัย-

สัมมนาผ่านทาง: Zoom 

วันและเวลา: วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2565 เวลา 8:30-12:00  (เปิดให้เข้า Zoom ตั้งแต่เวลา 8:00)

ภาษาที่ใช้: ภาษาญี่ปุ่น

เงื่อนไขในการเข้าร่วม:

    • เป็นอาจารย์ภาษาญี่ปุ่นในระดับอุดมศึกษาของไทย
    • สามารถเปิดกล้องและไมค์ระหว่างกิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้ และเข้าร่วมกิจกรรมอย่างเต็มที่

จำนวนผู้เข้าร่วม: 50 คน (ตามลำดับการสมัคร)

ระยะเวลารับสมัคร: 24 มิถุนายน – 13 กรกฎาคม 2565 เวลา 12.00

สมัครได้ที่: https://forms.gle/hDdzF9cri7Ppxd8d9

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม: Terms&Conditions